Kennisbank

Voice of the Process (VOP)

Wat is Voice of the Process (VOP)?

“Voice of the Process” (VOP) is een concept in kwaliteitsmanagement en procesverbetering, dat inzichten biedt in de werking en prestaties van een proces. Het maakt gebruik van data die rechtstreeks uit het proces zelf worden verzameld om beslissingen te sturen en verbeteringen aan te brengen.

Kernaspecten van VOP

 1. Procesmetingen:
  • VOP omvat het verzamelen van kwantitatieve gegevens zoals productiesnelheden, doorlooptijden, foutenpercentages en andere relevante processtatistieken.
 2. Objectieve Analyse:
  • De gegevens uit VOP zijn objectief en worden verzameld via sensoren, handmatige registraties, en softwaretools. Deze data helpen organisaties om een feitelijke basis te hebben voor het evalueren van procesprestaties.
 3. Identificatie van Variabiliteit:
  • VOP helpt bij het identificeren van variabiliteit in processen, wat cruciaal is voor het beheersen en minimaliseren van kwaliteitsproblemen.
 4. Statistische Procescontrole (SPC):
  • Een belangrijk instrument binnen VOP is Statistische Procescontrole (SPC), die gebruik maakt van statistische methoden om procesdata te analyseren en te beheersen.
 5. Procesverbetering:
  • Door voortdurend de prestaties te meten, biedt VOP inzichten die kunnen leiden tot procesoptimalisatie en efficiëntieverhoging.
 6. Feedback Loop:
  • VOP functioneert als een feedback loop binnen kwaliteitsmanagementsystemen, waardoor tijdige aanpassingen en correcties mogelijk zijn om het proces te optimaliseren.
 7. Samenwerking met VOC:
  • Voor een effectieve kwaliteitsverbetering wordt VOP vaak gecombineerd met de “Voice of the Customer” (VOC) om te zorgen dat procesverbeteringen ook daadwerkelijk klanttevredenheid verhogen.

Conclusie

Voice of the Process is een essentieel component in het streven naar uitmuntendheid in procesbeheer en kwaliteitscontrole. Het biedt de benodigde data om processen te beheren en te verbeteren, wat leidt tot hogere kwaliteit en efficiëntie in productie en dienstverlening. Organisaties die VOP effectief gebruiken, zijn beter in staat om te voldoen aan zowel interne standaarden als klantverwachtingen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank