Kennisbank

Waardestroomanalyse

Wat is Waardestroomanalyse?

Waardestroomanalyse is een belangrijk onderdeel van Lean-methoden, gericht op het analyseren en verbeteren van processen. Het doel is om verspilling te identificeren en te elimineren, de doorlooptijd te verkorten en de waarde voor de klant te vergroten. Hier volgt een uitleg van de kernaspecten en stappen van waardestroomanalyse:

  • Focus op klantwaarde: Het primaire doel is om activiteiten die daadwerkelijk waarde toevoegen voor de klant te identificeren. Overige activiteiten worden gezien als verspilling en dienen verminderd of geëlimineerd te worden.
  • Visuele representatie: Dit proces gebruikt visuele hulpmiddelen zoals stroomdiagrammen of Value Stream Maps (VSM) om inzichtelijk te maken hoe het proces verloopt, wat helpt bij het identificeren van verspilling.
  • Team betrokkenheid: Medewerkers die direct betrokken zijn bij het proces, vaak uit verschillende afdelingen, werken samen om een volledig beeld te krijgen en verbeteringen voor te stellen.

Stappen in Waardestroomanalyse:

  1. Selectie van de waardestroom: Identificeer het specifieke proces of de reeks activiteiten die geanalyseerd moeten worden.
  2. Huidige toestandskaart maken: Documenteer het bestaande proces, inclusief alle stappen, doorlooptijden, en verspillingen zoals overproductie of onnodige voorraad.
  3. Klantwaarde identificeren: Bepaal welke processtappen echte waarde toevoegen vanuit het perspectief van de klant.
  4. Toekomstige toestandskaart ontwikkelen: Ontwerp een verbeterd proces dat meer waarde toevoegt en minder verspilling bevat.
  5. Implementatie van verbeteringen: Voer de verbeteringen uit volgens de nieuwe procesontwerp en monitor de voortgang.
  6. Continue verbetering: Herhaal de analyse en verbetering regelmatig om het proces te blijven optimaliseren.

Waardestroomanalyse is een effectieve tool voor het optimaliseren van processen en het verhogen van de waarde voor de klant, veel gebruikt in uiteenlopende sectoren om operationele efficiëntie te verbeteren.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank