Kennisbank

Waste Walk

Wat is Waste Walk?

De Waste Walk is een component van Lean-management en helpt bij het identificeren en verminderen van verspillingen in de werkomgeving. Hier zijn de stappen voor het uitvoeren van een effectieve Waste Walk:

1. Educatie over Verspilling

 • Doel: Train teamleden in de zeven typen van verspilling (overproductie, voorraad, wachten, overbewerking, transport, beweging, defecten).
 • Methoden: Gebruik trainingssessies, workshops of on-the-job training om het bewustzijn en begrip te vergroten.

2. Verkenning van het Gebied

 • Doel: Inspecteer de specifieke gebieden zoals productielijnen, kantoren of magazijnen.
 • Aanpak: Loop met een team door de gebieden en observeer de huidige werkprocessen.

3. Identificatie van Verspilling

 • Doel: Herken en markeer waar en wanneer verspilling optreedt.
 • Technieken: Gebruik directe observatie en documenteer specifieke voorbeelden van verspilling.

4. Genereren van Oplossingen

 • Doel: Bedenk ter plekke oplossingen om de geïdentificeerde verspillingen te verminderen.
 • Strategieën: Faciliteer brainstormsessies en discussies om creatieve en praktische oplossingen te genereren.

5. Individuele Taken

 • Doel: Verzamel diverse perspectieven en inzichten door individuele observaties.
 • Acties: Elk teamlid maakt onafhankelijk aantekeningen en observaties, die later worden gedeeld.

6. Verzameling van Bevindingen

 • Doel: Combineer alle individuele waarnemingen voor een holistisch overzicht.
 • Proces: Houd een debriefingssessie waarin iedereen zijn of haar bevindingen deelt.

7. Bespreking en Overzicht

 • Doel: Evalueer de verzamelde informatie en bespreek mogelijke verbeteracties.
 • Methoden: Gebruik groepsdiscussies om consensus te bereiken over prioritaire acties.

8. Opstellen van Actieplannen

 • Doel: Ontwikkel gedetailleerde plannen voor het implementeren van verbeteringen.
 • Stappen: Bepaal wie wat doet, de tijdlijnen en de benodigde middelen.

9. Implementatie

 • Doel: Voer de geplande verbeteracties daadwerkelijk uit.
 • Monitoring: Zorg voor regelmatige updates en pas aan waar nodig.

10. Opvolging

 • Doel: Zorg voor de duurzaamheid van de verbeteringen en blijf de resultaten monitoren.
 • Evaluatie: Meet de impact van de veranderingen en maak verdere aanpassingen indien nodig.

Belang van de Waste Walk

Een Waste Walk bevordert een proactieve benadering van continue verbetering en helpt bij het cultiveren van een cultuur waarin elk teamlid betrokken is bij het optimaliseren van processen. Het is een essentiële activiteit binnen Lean-praktijken die bijdraagt aan operationele excellentie en verhoogde efficiëntie.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank