Kennisbank

Defect

Wat is een Defect?

Een defect wordt gedefinieerd als een afwijking van de specificaties, normen of vereisten die door klanten of belanghebbenden zijn vastgesteld. Defecten kunnen betrekking hebben op producten, processen, diensten of andere deliverables. Het identificeren, meten en verminderen van defecten speelt een cruciale rol in kwaliteitsbeheer en de verbetering van processen en producten.

Typen Defecten

 1. Functionele Defecten:

  • Beschrijving: Treden op wanneer een product of dienst niet voldoet aan de functionele vereisten of verwachtingen van de klant.
  • Voorbeeld: Een auto waarvan de motor niet start.
 2. Cosmetische Defecten:

  • Beschrijving: Betreffen uiterlijke gebreken die de esthetiek beïnvloeden, maar niet de functionele prestaties van het product.
  • Voorbeeld: Krassen op het scherm van een smartphone.
 3. Veiligheidsdefecten:

  • Beschrijving: Ernstige defecten die de veiligheid van gebruikers in gevaar kunnen brengen.
  • Voorbeeld: Defecte remmen in een auto.
 4. Procesdefecten:

  • Beschrijving: Verwijzen naar afwijkingen in het productieproces die leiden tot producten die niet aan de specificaties voldoen. Dit kan het gevolg zijn van fouten in machines, menselijke fouten of andere operationele fouten.
  • Voorbeeld: Een foutieve assemblage die leidt tot een slecht functionerend apparaat.

Belang van Defectbeheer

Defectbeheer is essentieel voor het bereiken van hoge kwaliteitsstandaarden en het minimaliseren van verspilling en kosten die door defecten worden veroorzaakt. Belangrijke strategieën voor defectbeheer omvatten:

 • Kwaliteitscontrole: Doorlopende inspecties en tests om defecten vroeg in het productieproces te identificeren.
 • Six Sigma: Een methodologie die streeft naar een zeer laag niveau van defecten, uitgedrukt in defecten per miljoen eenheden (DPMO), om processen systematisch te verbeteren en variatie te reduceren.
 • Preventieve Maatregelen: Implementatie van verbeteringen in het ontwerp en productieproces om defecten te voorkomen voordat ze optreden.
 • Voortdurende Verbetering: Het gebruik van feedback en data-analyse om processen continu te optimaliseren en de kwaliteit van output te verhogen.

Het effectief beheren van defecten helpt organisaties om betrouwbare, veilige en klantgerichte producten en diensten te leveren. Dit verhoogt de klanttevredenheid, verbetert de concurrentiepositie en verlaagt de operationele kosten door efficiëntieverbeteringen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank