Kennisbank

Gantt-Chart

Wat is een Gantt-chart?

Een Gantt-chart is een visueel hulpmiddel voor projectmanagement dat wordt gebruikt om de planning van projecttaken langs een tijdlijn te organiseren en weer te geven. Hier zijn enkele belangrijke aspecten en functionaliteiten van een Gantt-chart:

Projectstructuur

  • Taken en Duur: Een Gantt-chart schetst alle taken binnen een project en toont hun start- en einddatums, evenals de duur van elke taak.
  • Afhanke­lijkheden: Het toont de afhankelijkheden tussen taken, waarbij wordt aangegeven welke taken voltooid moeten zijn voordat anderen kunnen beginnen.

Tijdlijn

  • Weergave van Tijd: De horizontale as van de chart vertegenwoordigt de tijd, die kan variëren van dagen tot maanden, afhankelijk van de lengte van het project.

Mijlpalen

  • Kritieke Gebeurtenissen: Mijlpalen markeren significante gebeurtenissen of deadlines binnen het project en zijn vaak visueel onderscheiden door speciale symbolen.

Taakbeheer

  • Visualisatie van Taakduur: Elke taak wordt weergegeven als een horizontale balk waarvan de lengte de duur aangeeft.
  • Verantwoordelijkheden: De chart kan aangeven wie verantwoordelijk is voor elke specifieke taak, wat helpt bij de verdeling van werkzaamheden binnen het team.

Projectmonitoring en Communicatie

  • Voortgangsbewaking: De Gantt-chart dient als een monitoringinstrument waarmee projectmanagers de voortgang van taken kunnen bijhouden en noodzakelijke aanpassingen kunnen maken om het project op schema te houden.
  • Communicatie: Als communicatiemiddel biedt het een overzichtelijke en begrijpelijke weergave van de projectplanning, wat het een nuttig instrument maakt voor het delen van informatie met teamleden en belanghebbenden.

In essentie biedt een Gantt-chart een helder en georganiseerd overzicht van een project, van planning tot uitvoering. Het stelt teams in staat de voortgang effectief te beheren en te visualiseren, wat bijdraagt aan een beter projectbeheer en een hogere kans op een succesvol projectresultaat.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank