Kennisbank

Kaizen-Event

Wat is een Kaizen-event?

Een Kaizen-event, vaak aangeduid als een Kaizen-blitz of workshop, is een geconcentreerde inspanning om snel en effectief verbeteringen aan te brengen in een specifiek proces of probleemgebied binnen een organisatie. Het is een kernonderdeel van de Kaizen-filosofie, die continue verbetering in alle aspecten van een organisatie bevordert.

Kenmerken van een Kaizen-event

 • Tijdsgebonden: Een Kaizen-event is meestal van korte duur, variërend van één tot enkele dagen, afhankelijk van de complexiteit van het probleem.
 • Cross-functionele teams: Teams samengesteld uit medewerkers van verschillende afdelingen werken samen, wat zorgt voor een breed scala aan perspectieven en expertise.
 • Doelgerichte focus: De activiteiten tijdens het event richten zich op een specifiek probleem of verbeterpunt, met duidelijk gedefinieerde doelstellingen.
 • Directe implementatie: Oplossingen en verbeteringen worden tijdens het event zelf gepland en vaak onmiddellijk geïmplementeerd.
 • Meten van resultaten: De effecten van de geïmplementeerde verbeteringen worden snel beoordeeld, wat onmiddellijke feedback mogelijk maakt.
 • Inclusieve betrokkenheid: Medewerkers op alle niveaus zijn betrokken, wat hun engagement en het eigenaarschap van het verbeterproces versterkt.

Stappen van een Kaizen-event

 1. Voorbereiding: Voorafgaand aan het event worden de scope en doelstellingen bepaald, wordt het team samengesteld en worden de benodigde materialen en gegevens verzameld.
 2. Training: Deelnemers ontvangen een korte training in Kaizen-principes, de gebruikte tools en de specifieke doelstellingen van het event.
 3. Probleemanalyse en brainstorming: Het team analyseert het geselecteerde proces om knelpunten en verspilling te identificeren en genereert ideeën voor verbeteringen.
 4. Implementatie: Verbeteringen worden gepland en uitgevoerd. Dit kan het herontwerpen van werkstations, het wijzigen van workflows of het simpelweg opruimen van werkgebieden omvatten.
 5. Evaluatie: Aan het eind van het event beoordeelt het team de veranderingen en meet de impact op basis van vooraf bepaalde criteria.
 6. Follow-up: Na het event wordt een plan opgesteld om de veranderingen te monitoren en verdere verbeteringen door te voeren. Dit zorgt voor duurzaamheid van de gemaakte verbeteringen.

Voordelen van een Kaizen-event

 • Snelle verbetering: Door de intensieve focus en beperkte tijdsduur kunnen snel resultaten worden bereikt.
 • Teamwerk en betrokkenheid: Medewerkers worden actief betrokken bij het denken over en implementeren van veranderingen, wat bijdraagt aan een cultuur van continu leren en verbeteren.
 • Leerervaring: Door de praktische aanpak verkrijgen deelnemers inzicht in verbeterprocessen en de impact van hun acties op de operationele prestaties.

Kaizen-events zijn een krachtig middel voor organisaties om stapsgewijze verbeteringen te versnellen en een cultuur van continue verbetering te bevorderen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank