Kennisbank

Lean Enterprise

Wat is een Lean Enterprise?

Een Lean Enterprise is een organisatie die zich toelegt op het implementeren van Lean-principes over haar gehele waardeketen, met als doel de efficiëntie te maximaliseren en verspilling te minimaliseren. Hieronder volgt een uiteenzetting van de belangrijkste kenmerken van een Lean Enterprise.

Kenmerken van een Lean Enterprise

 1. Uitgebreide Toepassing van Lean Principes:
  • Een Lean Enterprise past Lean-principes en -methodieken toe in elk aspect van haar activiteiten, van productie en logistiek tot administratie en klantenservice.
 2. Focus op Klantwaarde:
  • De organisatie streeft ernaar om processen zo in te richten dat ze maximale waarde creëren voor de klant. Dit wordt bereikt door te focussen op wat echt belangrijk is voor de klant en verspilling in de levering van producten en diensten te elimineren.
 3. Cultuur van Continue Verbetering:
  • Een Lean Enterprise cultiveert een cultuur waarin continue verbetering (Kaizen) wordt aangemoedigd. Medewerkers op alle niveaus zijn betrokken bij het identificeren van inefficiënties en het voorstellen van verbeteringen.
 4. Processtandaardisatie:
  • Door processen te standaardiseren, wordt consistentie in output gegarandeerd en worden variaties en fouten verminderd. Standaardisatie helpt ook bij het efficiënter maken van training en kennisoverdracht binnen de organisatie.
 5. Waardeketensamenwerking:
  • Een Lean Enterprise werkt nauw samen met leveranciers en partners om de hele waardeketen te optimaliseren. Deze samenwerking kan helpen bij het stroomlijnen van activiteiten en het verminderen van doorlooptijden en kosten.
 6. Gebruik van Lean Tools:
  • Tools zoals Value Stream Mapping, 5S, Kanban, en Just-in-Time worden gebruikt om processen te analyseren en te verbeteren. Deze tools helpen bij het visualiseren van processen en het identificeren van bottlenecks en verspillingen.
 7. Flexibiliteit en Responsiviteit:
  • Door verspillingen te elimineren en processen te optimaliseren, kan een Lean Enterprise snel reageren op veranderingen in de markt en klantbehoeften.

Voordelen van een Lean Enterprise

 • Verhoogde Efficiëntie: Door verspilling te verminderen, kunnen processen sneller en met minder fouten worden uitgevoerd.
 • Kostenreductie: Minder verspilling betekent lagere kosten, wat resulteert in een betere financiële prestatie.
 • Verbeterde Klanttevredenheid: Door zich te richten op klantwaarde, kunnen producten en diensten beter voldoen aan de verwachtingen van de klant.
 • Verhoogde Flexibiliteit: Met gestroomlijnde processen kan de organisatie sneller reageren op veranderingen en kansen in de markt.

Samenvattend, een Lean Enterprise is een organisatie die efficiëntie, klanttevredenheid en continue verbetering vooropstelt, waarbij Lean principes worden toegepast in de hele organisatie om strategische doelen te bereiken.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank