Kennisbank

Gemba

Wat is Gemba?

Gemba is een concept uit het Japanse management dat sterk geïntegreerd is in Lean en Lean Six Sigma methodologieën. Het verwijst naar de fysieke locatie waar het werk daadwerkelijk plaatsvindt en benadrukt het belang van persoonlijke observatie in het optimaliseren van processen.

Kernaspecten van Gemba

  • Observatie op Locatie: Gemba moedigt aan om naar de werkplek te gaan om directe observaties en gegevensverzameling uit te voeren.
  • Directe Betrokkenheid: Het stimuleert leiders en managers om actief deel te nemen op de werkvloer en niet alleen te vertrouwen op indirecte rapporten.

Praktijken en Voordelen

  • Gemba Walks: Leidinggevenden en teamleden maken geplande rondes door productie- of werkruimtes om direct met werknemers te communiceren, processen te observeren en mogelijkheden voor verbetering te zoeken.
  • Probleemoplossing: Effectievere oplossingen worden direct op de plaats van het probleem geïmplementeerd.
  • Zichtbaarheid Verhogen: Regelmatige Gemba-wandelingen verhogen de zichtbaarheid van management en bevorderen een open organisatiecultuur.
  • Continue Verbetering: Voortdurende bezoeken aan de Gemba ondersteunen een cultuur van aanhoudende kleine verbeteringen.

Implementatie in Organisaties

  • Training en Bewustzijn: Training van werknemers en leiders in de principes van Gemba is fundamenteel.
  • Regelmatig Schema: Consistentie in Gemba-wandelingen verzekert dat deze integraal onderdeel worden van de bedrijfsvoering.
  • Feedback en Actie: Actief verzamelen van feedback en het ondernemen van acties naar aanleiding daarvan zijn sleutelfactoren voor het succes van Gemba.

Gemba is nuttig voor organisaties die streven naar een dieper begrip van hun processen en voortdurende verbetering. Het ondersteunt een praktische benadering van management door directe betrokkenheid en observatie, waardoor processen efficiënter en transparanter worden

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank