Kennisbank

Genchi Genbutsu?

Wat is Genchi Genbutsu?

Genchi Genbutsu is een Japans concept dat een belangrijke rol speelt in het Toyota Production System (TPS) en Lean Manufacturing. De term “Genchi Genbutsu” vertaalt zich naar “ga en zie zelf” en moedigt managers en werknemers aan om direct naar de werkvloer (Gemba) te gaan om een nauwkeurig begrip van de processen te krijgen.

Kernprincipes van Genchi Genbutsu:

  • Directe Observatie: Het concept stimuleert het verzamelen van informatie door persoonlijke observatie op de plek waar het werk daadwerkelijk gebeurt.
  • Identificatie van Problemen: Door fysiek aanwezig te zijn op de werkvloer, kunnen managers en werknemers problemen direct waarnemen en aanpakken, wat efficiënter is dan indirecte rapportages.
  • Bevordering van Verantwoordelijkheid: Genchi Genbutsu bevordert een cultuur waarin werknemers en managers zich direct verantwoordelijk voelen voor het oplossen van problemen en het verbeteren van processen.
  • Gegevensgedreven Besluitvorming: Dit principe benadrukt het belang van beslissingen gebaseerd op empirisch bewijs en direct waargenomen gegevens in plaats van op theoretische aannames.

Toepassing van Genchi Genbutsu:

  • Actieve Betrokkenheid: Regelmatige ‘Gemba-walks’ waarbij leiders de werkvloer bezoeken om interactie aan te gaan met werknemers en processen te observeren.
  • Probleemoplossing: Snelle identificatie en aanpak van problemen op de plek waar ze zich voordoen, wat leidt tot effectievere oplossingen.
  • Kwaliteitscontrole: Door persoonlijke inspectie wordt de kwaliteit van producten en processen gewaarborgd.

Voordelen van Genchi Genbutsu:

  • Verhoogde Efficiëntie: Vermindering van verspilling en verbetering van processen door directe actie.
  • Betere Communicatie: Verhoogt het begrip en de communicatie tussen management en werkvloermedewerkers.
  • Verbeterde Besluitvorming: Beslissingen worden genomen met een duidelijk begrip van de dagelijkse operationele realiteiten.

Genchi Genbutsu is een essentieel aspect van Lean praktijken en draagt bij aan continue verbetering en operational excellence door een grondige en directe benadering van procesmanagement en probleemoplossing.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank