Kennisbank

Lineaire Regressie

Wat is Lineaire regressie?

Lineaire regressie is een manier om te onderzoeken hoe twee dingen samenhangen. Stel je voor dat je wilt weten hoe studietijd invloed heeft op cijfers. Met lineaire regressie kun je een lijn tekenen die het beste laat zien hoe meer studietijd meestal leidt tot hogere cijfers. Deze lijn helpt te voorspellen wat iemands cijfer zou kunnen zijn op basis van hoeveel uren ze studeren.

Het doel is om een lineair model te ontwikkelen dat de afhankelijke variabele zo nauwkeurig mogelijk voorspelt op basis van de onafhankelijke variabele.

Belangrijke Aspecten van Lineaire Regressie:

 • Modelvorming: De relatie wordt gemodelleerd met een rechte lijn Y=aX+b, waarbij:
  Y de voorspelde waarde van de afhankelijke variabele is,
  X de onafhankelijke variabele,
  a de helling van de lijn, en
  b het intercept (het snijpunt met de y-as).
 • Lineaire Relatie: Deze methode veronderstelt dat er een lineair verband bestaat tussen de twee variabelen. Dit betekent dat als de onafhankelijke variabele wijzigt, de afhankelijke variabele verandert in een constante verhouding.
 • Fitting van de Lijn: De “best fit”-lijn wordt meestal bepaald door de afstand tussen de werkelijke punten en de voorspelde punten op de lijn te minimaliseren. Dit wordt gedaan via de methode van de kleinste kwadraten, die de som van de kwadraten van de verticale afstanden tussen de waargenomen waarden en de waarden voorspeld door de model tot een minimum beperkt.
 • Voorspellingsvermogen: Het model kan worden gebruikt om voorspellingen te maken over de afhankelijke variabele bij gegeven waarden van de onafhankelijke variabele.
 • Evaluatie van het Model: De kwaliteit van een lineaire regressiemodel wordt vaak beoordeeld aan de hand van de R²-waarde (determinatiecoëfficiënt), die meet hoeveel van de totale variatie in de afhankelijke variabele wordt verklaard door de onafhankelijke variabele.

Toepassingen van Lineaire Regressie:

 • Voorspelling: Vaak gebruikt in zakelijke, financiële, economische, natuurwetenschappelijke en sociale toepassingen om toekomstige waarden te voorspellen op basis van historische data.
 • Trendanalyse: Analyseren van trends en relaties in data om beslissingen te ondersteunen in beleid, marketing, en operationeel management.
 • Onderzoek: In wetenschappelijk onderzoek om hypothesen te testen over verbanden tussen variabelen.

Voordelen van Lineaire Regressie:

 • Simpelheid: Eenvoudig te begrijpen en toe te passen, biedt een duidelijke en interpreteerbare output.
 • Efficiëntie: Snel te implementeren, zelfs met grote datasets.
 • Flexibiliteit: Kan aangepast worden om meer complexe relaties te modelleren door transformaties op de inputvariabelen toe te passen.

Beperkingen:

 • Lineariteit: De grootste beperking is dat het alleen lineaire relaties kan modelleren.
 • Gevoeligheid voor Uitbijters: Uitbijters kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de regressielijn en kunnen leiden tot misleidende resultaten.

Lineaire regressie is een krachtige tool voor data-analyse en voorspelling, essentieel in vele disciplines die afhankelijk zijn van het kwantificeren en voorspellen van relaties tussen variabelen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank