Kennisbank

Little’s Law

Wat is Little’s Law?

Little’s Law is een benadering in de wachtrijtheorie, geformuleerd door John Little in 1961. Deze wet illustreert de relatie tussen de doorlooptijd, het onderhanden werk (Work In Progress, WIP), en de gemiddelde output per tijdseenheid (Average Completion Rate, ACR) in een stabiel systeem. Little’s Law wordt breed toegepast in diverse operationele en productiecontexten om de efficiëntie van processen te analyseren en te verbeteren.

Formule van Little’s Law

Doorlooptijd (Lead Time) = Onderhanden werk (WIP) / Gemiddelde output per tijdseenheid (ACR)

  • Doorlooptijd (Lead Time): De tijd die nodig is om een eenheid of taak van begin tot eind door een proces te laten gaan.
  • Onderhanden werk (WIP): Het aantal eenheden, taken of items die zich op enig moment in het proces bevinden en nog niet zijn voltooid.
  • Gemiddelde output per tijdseenheid (ACR): Het gemiddelde aantal eenheden of taken dat het proces in een bepaalde tijdseenheid voltooit.

Toepassingen van Little’s Law

Little’s Law wordt toegepast in een breed scala aan gebieden, waaronder:

  • Productie: Voor het optimaliseren van productielijnen en het minimaliseren van onderhanden werk.
  • Supply Chain Management: Om doorlooptijden te verminderen en de responsiviteit op klantvraag te verbeteren.
  • Projectmanagement en Service Operations: Het helpt bij het plannen en beheren van resources in sectoren zoals bankwezen en gezondheidszorg, waar het beheersen van wachttijden en doorvoersnelheden cruciaal is.

Belang van Little’s Law

Little’s Law biedt een eenvoudige maar krachtige methode om operationele efficiëntie te beheren. Het benadrukt dat verbeteringen in procesefficiëntie, zoals het reduceren van doorlooptijden of het verminderen van WIP, leiden tot verhoogde doorstroomsnelheden en verbeterde servicekwaliteit. De wet vormt een wiskundige basis voor veel principes van Lean manufacturing en Just-In-Time (JIT) productiesystemen, waar het minimaliseren van onderhanden werk en het maximaliseren van de doorstroomsnelheid centraal staan.

Door zijn veelzijdigheid en eenvoud is Little’s Law een essentieel hulpmiddel voor het ontwerpen en verbeteren van bedrijfsprocessen in een breed scala aan industrieën.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank