Kennisbank

Who – What – Where

Who – What – Where: Een Gestructureerde Aanpak voor Taaktoewijzing

De “Who – What – Where” methode is een systematische benadering om taken en verantwoordelijkheden binnen een project of organisatie te organiseren. Deze methode zorgt voor duidelijke communicatie en efficiënte taakverdeling. Hieronder volgt een gedetailleerde beschrijving van elk aspect van deze methode.

Who (Wie)

 • Definitie: In de ‘Who’ kolom worden de namen van personen of groepen genoteerd die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de taak.
 • Doel: Het doel van deze specificatie is om verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid te vestigen. Het verzekert dat iedereen weet wie verantwoordelijk is voor elke actie, wat cruciaal is voor het tracken van de voortgang en het aanspreken van de juiste personen bij vragen of problemen.

What (Wat)

 • Definitie: De ‘What’ sectie beschrijft de specifieke actie of taak die moet worden uitgevoerd.
 • Details: Het is belangrijk dat de beschrijving van de taak duidelijk en precies is. Dit vermijdt verwarring en zorgt ervoor dat de uitvoerende partij exact begrijpt wat er verwacht wordt. Het helpt ook om de taak effectief te monitoren en te evalueren.

Where (Waar)

 • Definitie: De ‘Where’ component specificeert de locatie waar de taak volbracht moet worden.
 • Belang: Dit kan een fysieke plaats zijn, zoals een specifieke site of kamer, of een meer abstracte locatie zoals een digitaal platform of binnen een bepaalde softwareomgeving. Duidelijkheid over waar een taak uitgevoerd moet worden, helpt bij het efficiënt plannen en uitvoeren van werkzaamheden.

Aanvullende Elementen

 • Deadline: Vaak worden deadlines toegevoegd aan de actielijst om te zorgen voor tijdige voltooiing van taken.
 • Status: Het bijhouden van de status van de taak (bijvoorbeeld ‘in uitvoering’, ‘voltooid’, ‘op wacht’) is essentieel voor effectief projectmanagement.
 • Opmerkingen: Aanvullende notities of opmerkingen kunnen worden toegevoegd voor extra context of specifieke instructies die belangrijk zijn voor de taakuitvoering.

Voordelen

 • Verbeterde Communicatie: Deze methode verbetert de communicatie binnen teams door duidelijkheid te bieden over wie wat doet en waar.
 • Efficiëntie: Door taken duidelijk te definiëren en toe te wijzen, kunnen teams efficiënter werken en dubbel werk voorkomen.
 • Verhoogde Transparantie: Het helpt bij het creëren van transparantie binnen de organisatie over de verdeling en status van het werk.

De “Who – What – Where” methode is een krachtig hulpmiddel voor projectmanagers, teamleiders en iedereen die de taak heeft om projecten en processen gestructureerd en overzichtelijk te houden. Door deze methode te integreren in dagelijkse routines, kunnen organisaties hun projecten beter beheren en de productiviteit verhogen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank