Kennisbank

Work in Progress (WIP)

Wat is Work in Progress (WIP)?

Work in Progress (WIP), ook bekend als Onderhanden Werk, is een term in het beheer van productieprocessen en diensten. Het geeft de hoeveelheid werk aan dat in het productieproces zit, maar nog niet is afgerond. Hieronder volgt een gedetailleerde uitleg van WIP en de belangrijke aspecten ervan binnen procesmanagement.

Definitie van WIP

  • WIP: Work in Progress verwijst naar de materialen en producten die zich in verschillende stadia van het productieproces bevinden maar nog niet zijn voltooid. Dit omvat alle actieve werkzaamheden, van beginfase tot bijna voltooid product.

Belang van WIP in Procesmanagement

  • Efficiëntie en Productiviteit: Het beheren van WIP is essentieel voor het optimaliseren van de efficiëntie en productiviteit. Te veel WIP kan leiden tot congestie in het productieproces, terwijl te weinig WIP kan wijzen op een gebrek aan benodigde materialen of ondercapaciteit.
  • Cash Flow: WIP vertegenwoordigt gebonden kapitaal dat nog geen inkomsten genereert. Effectief beheer van WIP helpt bij het verbeteren van de cashflow en het verminderen van onnodige voorraadkosten.
  • Doorlooptijd: WIP is direct gerelateerd aan de doorlooptijd van het productieproces. Beheersing van WIP helpt de doorlooptijd te verminderen, wat cruciaal is voor het voldoen aan klantverwachtingen en het verbeteren van de leveringssnelheid.

Little’s Law

  • Formule: Little’s Law is een formule die de relatie tussen doorlooptijd, WIP, en de output van het proces definieert: Doorlooptijd = WIP / Uitvoersnelheid.
  • Toepassing: Deze formule wordt gebruikt om te bepalen hoe veranderingen in WIP of uitvoersnelheid de algehele doorlooptijd van het proces kunnen beïnvloeden, waardoor procesbeheerders effectieve aanpassingen kunnen maken.

Conclusie

Work in Progress is een fundamentele indicator van de gezondheid van productieprocessen. Effectief beheer van WIP leidt tot betere operationele prestaties, verhoogde klanttevredenheid door snellere levertijden, en een sterker financieel profiel door verminderde voorraadkosten. Door voortdurend te streven naar optimalisatie van WIP, kunnen organisaties hun productiecapaciteiten aanzienlijk verbeteren.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank