Kennisbank

WORMPIT

Wat is WORMPIT?

“WORMPIT” is een ezelsbruggetje dat wordt gebruikt binnen Lean-principes om verschillende vormen van verspilling in organisaties te herkennen en te elimineren. Dit acroniem helpt teams te focussen op specifieke gebieden waar verbeteringen mogelijk zijn, om zo processen efficiënter te maken. Hier is een overzicht van de componenten van WORMPIT:

 1. Waiting  (Wachten):
  • Definitie: Tijd waarin geen waarde wordt toegevoegd, zoals het wachten op materialen, goedkeuringen of instructies.
  • Impact: Vertraagt processen en verhoogt de doorlooptijden.
 2. Overproduction (Overproduceren):
  • Definitie: Meer produceren dan nodig is of eerder dan het nodig is.
  • Impact: Leidt tot overmatige voorraden en verhoogt de kosten voor opslag en beheer.
 3. Rework (Reparatie):
  • Definitie: Het opnieuw verwerken of corrigeren van een product vanwege fouten of defecten.
  • Impact: Verspilt tijd, middelen en vermindert de algehele productiviteit.
 4. Motion (Bewegen):
  • Definitie: Onnodige bewegingen van mensen of apparatuur in het werkproces.
  • Impact: Verhoogt de fysieke inspanning en verlaagt de efficiëntie.
 5. Processing (Extra bewerkingen):
  • Definitie: Meer bewerkingen uitvoeren dan technisch noodzakelijk is om aan de behoeften van de klant te voldoen.
  • Impact: Verhoogt de productiekosten en verlengt de productietijd.
 6. Inventory (Voorraad):
  • Definitie: Voorraden van materialen en producten die groter zijn dan de directe vraag.
  • Impact: Bindt kapitaal en ruimte en verhoogt risico’s op schade en veroudering.
 7. Transport (Transporteren):
  • Definitie: Onnodige beweging van materialen of producten tussen processen of locaties.
  • Impact: Voegt geen waarde toe en verhoogt de kans op beschadiging en kosten.

Aanvullend worden nog twee elementen geïdentificeerd onder dit acroniem:

 1. 1 Information(Informatie):
  • Definitie: Overbodige of inefficiënte informatieoverdracht die niet direct waarde toevoegt aan het product of proces.
  • Impact: Kan leiden tot misverstanden en inefficiënties.
 2. Talent (Talent):
  • Definitie: Het niet optimaal benutten van de vaardigheden en capaciteiten van medewerkers.
  • Impact: Vermindert betrokkenheid en productiviteit, en beperkt de groei van medewerkers en de organisatie.

Het gebruik van het WORMPIT-acroniem in dagelijkse operationele activiteiten helpt teams bewust te worden van verspilling en stimuleert het zoeken naar manieren om deze te verminderen. Door regelmatig evaluaties uit te voeren en verbeteringen te implementeren op basis van deze principes, kunnen organisaties hun processen continu optimaliseren en de klanttevredenheid verhogen. WORMPIT dient als een praktisch hulpmiddel voor managers en teams om gericht verspilling te identificeren en aan te pakken in hun streven naar Lean excellence.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank