Kennisbank

Y (Afhankelijke Variabele)

Wat is Y (Afhankelijke Variabele)?

In Lean Six Sigma en andere procesverbeteringsmethodologieën is “Y”, de afhankelijke variabele, van belang omdat het het te verbeteren eindresultaat of de kwaliteitsfactor vertegenwoordigt. Hier is een inzicht in hoe “Y” wordt gebruikt:

Definitie van Y (Afhankelijke Variabele)

“Y” vertegenwoordigt het resultaat dat een organisatie wil voorspellen, beheersen of verbeteren door variaties in onafhankelijke variabelen (X) te analyseren. Het is de uitkomst die direct van invloed is op de klanttevredenheid en bedrijfsprestaties. Voorbeelden zijn productdefecten, levertijd, klanttevredenheidsscores, en meer.

Relatie met CTQ (Critical to Quality)

“Y” is vaak synoniem met CTQ, wat staat voor de essentiële kwaliteitsaspecten die de klant verwacht en die de klanttevredenheid bepalen. Het identificeren van de juiste “Y” factoren is een cruciale eerste stap in elk procesverbeteringsproject omdat dit de richting en focus bepaalt van de verbeteringsinspanningen.

Toepassingen van Y in Procesverbetering

  1. Verbetering van Kwaliteit: Door het meten en analyseren van “Y” kunnen organisaties specifieke gebieden identificeren die kwaliteitsverbeteringen behoeven.
  2. Kostenreductie: Verbeteringen in “Y” kunnen leiden tot directe kostenbesparingen door minder afval, rework of garantieclaims.
  3. Klanttevredenheid: Aangezien “Y” vaak gerelateerd is aan kritieke klantverwachtingen, kan verbetering van deze variabele direct bijdragen aan verhoogde klanttevredenheid en loyaliteit.

Samenvatting: “Y” in Lean Six Sigma is niet alleen een meetbare uitkomst maar ook een belangrijke indicator die richting geeft aan kwaliteitsverbeteringen en bedrijfsstrategieën. Door “Y” effectief te beheren, kunnen bedrijven hun processen verfijnen en hun algehele prestaties verbeteren.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank