Kennisbank

Yokoten

Wat is Yokoten?

Yokoten is een concept in Lean management dat zich richt op het delen van kennis en best practices binnen een organisatie om de algehele prestaties te verbeteren. Hier is hoe Yokoten functioneert en wat het kan betekenen voor een organisatie:

Definitie en Betekenis

  • Yokoten: Vertaald uit het Japans betekent Yokoten “horizontaal uitrollen”. In de context van Lean management verwijst het naar het proces van het delen van informatie en beste praktijken horizontaal, over afdelingen en teams heen, om een uniform niveau van kennis en efficiëntie te bereiken.

Belangrijke Kenmerken van Yokoten

  • Kennisdeling: Yokoten stimuleert het actief delen van lessen en inzichten die zijn verkregen uit verbeteringsinitiatieven, zodat alle delen van de organisatie ervan kunnen leren en hun processen dienovereenkomstig kunnen aanpassen.
  • Standaardisatie: Door effectieve methoden en processen te standaardiseren, helpt Yokoten bij het creëren van een consistente aanpak voor het oplossen van problemen en het implementeren van verbeteringen.
  • Toegankelijkheid van Informatie: De onder Yokoten gedocumenteerde processen en kennis zijn toegankelijk voor alle medewerkers, wat een snelle en brede adoptie van nieuwe methoden en technieken bevordert.
  • Voortdurende Verbetering: Het faciliteert een cultuur van voortdurende verbetering door best practices snel en efficiënt te verspreiden over de gehele organisatie.
  • Brede Toepasbaarheid: Yokoten is niet beperkt tot productieprocessen; het kan worden toegepast in elke functie binnen een organisatie, van HR en financiën tot marketing en klantenservice.
  • Empowerment van Medewerkers: Het moedigt medewerkers aan om actief deel te nemen aan verbeteringsprocessen en bevordert een gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid bij organisatorische successen.

Praktische Toepassing

  • Workshops en Trainingen: Regelmatig georganiseerde sessies waarbij teams hun successen en leerervaringen delen.
  • Digitale Platforms: Het gebruik van intranet of specifieke softwaretools om kennis te documenteren en te delen.
  • Feedback Loops: Het opzetten van mechanismen voor feedback, zodat leren en verbeteren een continue cyclus wordt.

Door deze brede en integrale benadering van kennisdeling, helpt Yokoten organisaties om flexibel en adaptief te blijven, essentiële eigenschappen in de snel veranderende moderne zakelijke omgeving.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank