Kennisbank

Z-MR Chart

Wat is een Z-MR Chart?

Z-MR Charts, die Z-scores en Moving Range combineren, zijn hulpmiddelen in procesbeheersing, vooral nuttig voor situaties met kortere productieruns en variabele procesprestaties. Hieronder volgt een gedetailleerd overzicht van hoe Z-MR Charts functioneren en hun belang binnen procescontrole:

Z-MR Charts bestaan uit twee delen:

  • Z-Charts (Z-Scores): Deze tonen de normalisatie van procesdata door middel van Z-scores, waarbij elk datapunt wordt omgezet naar een score die de afwijking van het gemiddelde aangeeft, uitgedrukt in standaarddeviaties.
  • MR-Charts (Moving Range): Deze tonen de veranderingen tussen opeenvolgende datapunten, waardoor inzicht ontstaat in de onmiddellijke procesvariabiliteit.

Doel van Z-MR Charts

  • Processtabiliteit: Door het continu monitoren van Z-scores en Moving Ranges, helpen Z-MR Charts bij het bewaken van de stabiliteit en consistentie van procesprestaties.
  • Detecteren van Variatie: Ze zijn bijzonder effectief in het identificeren van ongebruikelijke variaties binnen het proces die kunnen wijzen op onderliggende problemen.

Hoe Werken Ze?

  • Berekening van Z-Scores: Elk datapunt wordt omgezet naar een Z-score door de afstand van het punt tot het procesgemiddelde te delen door de standaarddeviatie. Dit normaliseert de data ongeacht de oorspronkelijke spreiding.
  • Berekening van Moving Range: De variabiliteit tussen opeenvolgende metingen wordt gemeten door de absolute verschillen tussen hen te nemen, wat inzicht geeft in de procesverandering over tijd.

Toepassing van Z-MR Charts

  • Kwaliteitscontrole: Ze worden veel gebruikt in kwaliteitscontrole om te zorgen dat productieprocessen binnen vooraf gedefinieerde controlelimieten blijven.
  • Procesverbetering: Z-MR Charts kunnen inzichten bieden die leiden tot procesoptimalisaties, door specifieke gebieden aan te wijzen waar verbeteringen mogelijk zijn.

Z-MR Charts zijn niet alleen een hulpmiddel voor het visualiseren van procesgegevens, maar ook een benadering voor het verbeteren van proceskwaliteit en het verminderen van verspilling en inefficiënties.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank