Kennisbank

Z-score (Z-waarde)

Wat is de Z-score (Z-waarde)?

De Z-score, ook bekend als Z-waarde, is een statistische maat die aangeeft hoeveel standaardafwijkingen een specifieke datawaarde verwijderd is van het gemiddelde van een dataset. Deze score helpt bij het beoordelen of een waarneming typisch of atypisch is vergeleken met de rest van de gegevens. Een positieve Z-score betekent dat de waarneming boven het gemiddelde ligt, terwijl een negatieve score aangeeft dat deze onder het gemiddelde ligt.

Z-scores worden gebruikt voor standaardisatie van data, waardoor verschillende datasets met elkaar vergeleken kunnen worden.

Formule Z-score:

De formule voor de Z-score is:

  • Z = (X – μ) / σ

Waarbij:

  • X de datawaarde is
  • μ het gemiddelde van de dataset
  • σ de standaardafwijking.

Gemiddelde en Standaardafwijking: Het gemiddelde (μ) is de centrale waarde van een dataset, terwijl de standaardafwijking (σ) de mate van spreiding van de waarden rond het gemiddelde aangeeft.

Interpretatie van Z-scores

  • Positieve en Negatieve Waarden: Een positieve Z-score geeft aan dat de datawaarde boven het gemiddelde ligt. Een negatieve Z-score geeft aan dat de datawaarde onder het gemiddelde ligt.
  • Grootte van de Z-score: Hoe groter de absolute waarde van de Z-score, hoe verder de datawaarde van het gemiddelde verwijderd is. Dit helpt bij het identificeren van uitschieters of abnormale waarden binnen de dataset.

Toepassingen

  • Standaardisatie: Z-scores worden gebruikt om data van verschillende schalen of distributies vergelijkbaar en begrijpelijk te maken. Dit is essentieel in onderzoeken waar verschillende datasets geanalyseerd worden.
  • Hypothesetesten: Z-scores zijn cruciaal in statistische tests, zoals t-tests en z-tests, waar ze helpen bij het bepalen van de significantie van de resultaten, bijvoorbeeld bij het vergelijken van de gemiddelden tussen twee groepen.
  • Kwaliteitscontrole: In industriële omgevingen wordt de Z-score gebruikt om de consistentie van de productkwaliteit te bewaken, waarbij afwijkingen van de productienorm snel kunnen worden geïdentificeerd.

Conclusie

De Z-score is een methode in de statistiek dat helpt bij het normaliseren van data voor vergelijking en analyse. Het maakt het mogelijk om de relatieve positie van individuele waarden binnen een dataset te begrijpen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank