Kennisbank

Verschil tussen Lean en Six Sigma

Wat is het Verschil tussen Lean en Lean Six Sigma?

Lean en Six Sigma zijn methoden die vaak gecombineerd worden vanwege hun complementaire aard. Ze worden beide gebruikt om processen, producten of diensten te verbeteren. In dit artikel duiken we dieper in de verschillen en overeenkomsten tussen Lean en Lean Six Sigma, en hoe je deze methoden kunt gebruiken om je bedrijfsprocessen te optimaliseren.

Overeenkomsten tussen Lean en Six Sigma

Voordat we de verschillen bespreken, is het belangrijk om te begrijpen hoe Lean en Six Sigma overeenkomen. Hier zijn enkele belangrijke overeenkomsten:

 • Klantgerichte Waarde: Beide methoden richten zich op het creëren van waarde voor de klant (value added). Ze evalueren processen vanuit het perspectief van de klant (Voice of the Customer), waarbij de klanttevredenheid centraal staat en er geen fouten worden gemaakt.
 • Procesflow Mapping: Lean en Six Sigma maken gebruik van procesflow mapping om een beter begrip van het proces te verkrijgen. Denk aan procesflowcharts en value stream mapping. Dit helpt bij het identificeren van verspillingen en verbeterpunten, maar zorgt ook voor een gezamenlijk begrip en transparantie.
 • Datagestuurde Analyse: Beide methoden zijn afhankelijk van data om de huidige prestaties te meten en de impact van toekomstige verbeteringen te evalueren. In ieder proces wil je weten hoe deze presteert. Gegevensverzameling is belangrijk om de kernoorzaken van problemen te identificeren en op te lossen, of trends te ontdekken. Six Sigma gaat nog een stap verder door statistische significantie te onderzoeken.
 • Verbeterprojecten: Lean en Six Sigma worden beide toegepast door middel van verbeterprojecten die vaak uitgevoerd worden door kleine teams, aangestuurd door Green en Black Belts. De omvang en duur van het project hangen af van de complexiteit van het proces of product dat wordt geanalyseerd. PDCA en DMAIC zijn de twee meest gebruikte methoden.

Verschillen tussen Lean en Six Sigma

Hoewel Lean en Six Sigma veel gemeen hebben, zijn er ook enkele belangrijke verschillen die hen uniek maken. Hier zijn de belangrijkste verschillen:

 1. Focus van Problemen in Processen:
  • Lean: Lean richt zich voornamelijk op het elimineren van verspilling (muda), het voorkomen van overbelasting (muri), en het verminderen van variabiliteit (mura) binnen processen.
  • Six Sigma: Six Sigma richt zich daarentegen op het verminderen van variatie en defecten in processen door middel van statistische analyse. Het doel is om processen binnen strakke toleranties te laten verlopen, wat leidt tot hogere kwaliteit en consistentie.
 2. Gebruikte Technieken:
  • Lean: Lean maakt gebruik van visuele technieken zoals 5S, Ishikawa-diagrammen, Value Stream Mapping (VSM), de zeven basis kwaliteitsinstrumenten en Kaizen-evenementen voor zowel analyse als het creëren van oplossingen. Deze visuele aanpak maakt het eenvoudig om verspilling in processen te identificeren en op te lossen.
  • Six Sigma: Six Sigma gebruikt voornamelijk statistische technieken zoals procescapabiliteitsanalyse, controlekaarten en hypothesetests voor procesverbetering. De nadruk ligt op data-analyse en het verminderen van variatie om beslissingen te ondersteunen. Dit kan intimiderend lijken voor sommige mensen, maar moderne statistische tools maken deze analyses veel toegankelijker.
 3. Hiërarchische Structuur:
  • Lean: Lean volgt vaak een bottom-up aanpak. Kleine dagelijkse verspillingen worden door de medewerkers op de werkvloer zelf opgelost.
  • Six Sigma: Six Sigma volgt een top-down aanpak. Vanuit data en business cases wordt een proces verbeterd.

Lean Six Sigma: Een Gecombineerde Benadering

De kracht van Lean en Six Sigma komt het beste tot uiting wanneer ze samen worden gebruikt. Deze gecombineerde aanpak, bekend als Lean Six Sigma, maakt gebruik van de sterke punten van beide methoden om maximale efficiëntie en kwaliteit te bereiken. Hier zijn enkele voordelen van Lean Six Sigma:

 • Procesverbetering: Door de visuele technieken van Lean te combineren met de statistische analyse van Six Sigma, krijg je een beter inzicht in je processen en kun je verbeteringen effectiever implementeren.
 • Flexibiliteit in Oplossingsbenaderingen: Lean Six Sigma biedt meerdere benaderingen voor het oplossen van problemen, afhankelijk van de aard van het probleem en de beschikbare gegevens. Er zijn veel tools beschikbaar die je kunt gebruiken.
 • Grotere Betrokkenheid van Medewerkers: Het gebruik van zowel visuele procestechnieken ondersteund met data-analyse maakt het gemakkelijker om medewerkers op alle niveaus te betrekken bij procesverbetering.

Praktische Toepassingen van Lean en Six Sigma

Nu je de verschillen en overeenkomsten begrijpt, is het tijd om te kijken hoe je Lean en Six Sigma in de praktijk kunt toepassen. Hier zijn enkele stappen om te beginnen:

 1. Define: Identificeer Kansen om te Verbeteren. Analyseer je huidige processen om gebieden te vinden die baat zouden kunnen hebben bij verbetering. Gebruik zowel Lean- als Six Sigma-tools om inefficiënties en variabiliteit te identificeren.
 2. Measure: Verzamel Gegevens. Beschrijf je proces en begin met het verzamelen van relevante gegevens over je processen. Deze gegevens zijn essentieel voor zowel Lean- als Six Sigma-analyses.
 3. Analyse: Gebruik Visuele en Statistische Analyse. Pas visuele technieken toe om snel inzicht te krijgen in de processtroom en gebruik statistische analyse om diepere inzichten te verkrijgen en de hoofdoorzaken van problemen te identificeren.
 4. Improve: Implementeer Verbeteringen. Brainstorm oplossingen en implementeer ze in je processen. Documenteer veranderingen en zorg voor een controleplan om de effectiviteit van verbeteringen te waarborgen.
 5. Control: Monitor en Verfijn. Blijf je processen monitoren en verfijn je verbeteringen indien nodig. Lean Six Sigma is een continu verbeteringsproces dat regelmatige evaluatie en aanpassing vereist.

Door de voordelen van beide methoden te combineren, kun je ervoor zorgen dat je organisatie continu blijft verbeteren en excelleren in een competitieve markt. Of je nu verspilling wilt verminderen of variatie wilt minimaliseren, Lean en Six Sigma bieden de tools en technieken om je doelen te bereiken.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank