Kennisbank

Verschil tussen PDCA en DMAIC Lean model

Het belangrijkste verschil tussen een PDCA en DMAIC Lean model is dat PDCA een zich herhalend vier-fase model is (Plan, Do, Check en Act) dat wordt gebruikt om continue verbetering in het beheer van bedrijfsprocessen te bereiken, terwijl DMAIC een data gestuurde verbeteringscyclus is die wordt gebruikt voor het verbeteren en stabiliseren van bedrijfsprocessen, bestaande uit 5 fasen (Define, Measure, Analyse, Improve en Control). Beide vormen van de Lean methode worden in toenemende mate gebruikt om de prestaties te verbeteren in veel bedrijfsgebieden zoals supply chain management, productie, en human resource management om zo kwaliteitsverbeteringen te verkrijgen.

Wat is PDCA?

PDCA is een herhalend vier-fasenmodel Lean methode (Plan, Do, Check en Act) dat gebruikt wordt om continue verbetering in het bedrijfsprocesmanagement te bereiken. Het werd geïntroduceerd door Dr. Edward Deming in 1950. Fasen in PDCA vormen de basis voor TQM (Total Quality Management) en ISO 9001 kwaliteitsnormen. Dit model wordt grootschalig en succesvol geïmplementeerd in vele bedrijfsgebieden, waaronder productiemanagement, supply chain management, projectmanagement en human resource management. De volgende elementen moeten in elke fase worden gevolgd:

  • Plan

Dit is het begin van het proces, de besluitvormers moeten de nodige initiatieven nemen om de aard van de huidige inefficiënties in het proces en de noodzaak van veranderingen te begrijpen.

  • Do

Dit is de uitvoeringsfase van de geplande verbeteringen. De steun van de medewerkers die door de verandering worden getroffen is van vitaal belang, zij moeten daarom duidelijk worden geïnformeerd over de veranderingen

  • Check

In de Check-fase evalueren de besluitvormers of het beoogde resultaat is bereikt. Om te ‘controleren’ moeten de werkelijke resultaten worden vergeleken met de verwachte resultaten.

  • Act

De procedure voor de Act-fase is afhankelijk van de bevindingen in de Check-fase. Als uit de Check-fase blijkt dat de procesverbeteringen in de Do-fase zijn bereikt, dan moet het bedrijf doorgaan met het handelen naar de nieuwe processen.

Wat is DMAIC?

De Lean methode DMAIC verwijst naar een project gestuurde verbetercyclus die gebruikt wordt voor het verbeteren en stabiliseren van bedrijfsprocessen. DMAIC bevat 5 stappen die opeenvolgend van aard zijn: Define, Measure, Analyse, Improve en Control. De DMAIC-cyclus is het centrale instrument dat veel wordt gebruikt om processen opp een projectmatige manier te verbeteren. Elk van de fasen kan zijn hieronder uitgewerkt:

  • Define

Het gaat erom het probleem in kaart te brengen en aan te geven waarom een dergelijke verbetering nodig is.

  • Measure

In deze fase wordt de in de Definitiefase vastgestelde kwestie gekwantificeerd. Dit is belangrijk omdat het moeilijk te begrijpen is hoeveel middelen nodig zullen zijn om het probleem te corrigeren.

  • Analyse

De analysefase is gewijd aan het begrijpen van de hoofdoorzaak van het probleem. Zodra dit is vastgesteld, wordt het gemakkelijk om de andere factoren te begrijpen die van invloed zijn op het probleem.

  • Improve

Dit is de fase waarin de geplande verbeteringen worden uitgevoerd. De vaardigheden van de besluitvormers op het gebied van verandermanagement zijn in dit stadium belangrijk om duidelijk te communiceren met de medewerkers.

  • Control

Control komt neer op het voortdurend monitoren van de wijzigingen die zijn aangebracht om ervoor te zorgen dat de geïmplementeerde proceswijziging wordt voortgezet.

Online Lean training: 100% Lean, helemaal op jouw tempo

Wil je meer weten over Lean en je certificeren? Volg dan een van onze Lean online trainingen.

Bij Lean.nl kan je de volgende Lean trainingen online volgen:

Lean White Belt

Lean Yellow Belt

Lean Orange Belt

Lean Green Belt

Lean Black Belt

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank