Kennisbank

Waarom Is De Gemba Belangrijk? | Lean Green Belt

Gemba, de werkvloer

Gemba en Genchi Genbutsu  zijn belangrijke begrippen binnen Lean management. Door daadwerkelijk naar de werkvloer te gaan en het proces te observeren, kun je verspillingen en afwijkingen signaleren en verbeteringen doorvoeren. Dit is wat we noemen Gemba Genchi Genbutsu. Het is daarbij van belang om aandacht te besteden aan kwaliteit, veiligheid, doorlooptijd, kosten en verspillingen.

De werkvloer zelf wordt Gemba genoemd. Het is de plek waar het werk daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Door regelmatig Gemba Walks te doen, kun je als manager problemen signaleren en verbeteringsvoorstellen bespreken met medewerkers. Hierdoor toon je betrokkenheid bij de dagelijkse gang van zaken en ontwikkel je de problem-solving competenties van de medewerkers.

Een belangrijk aspect van de Gemba Walk is het identificeren van afwijkingen en verspillingen. Dit kunnen kleine of grote afwijkingen zijn. Het is belangrijk om samen met de werkvloer te zoeken naar oplossingen voor deze problemen en om medewerkers te trainen in Lean technieken.

Door medewerkers serieus te nemen en te betrekken bij het verbeterproces, creëer je een cultuur van continue verbetering. Door Gemba Walks te doen en de problem-solving competenties van medewerkers te ontwikkelen, ben je in staat om verspillingen te ontdekken en processen te verbeteren. Zo kun je als organisatie efficiënter werken en meer waarde leveren aan klanten.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank