Kennisbank

Waarom Is Lean Bijzonder? | Lean Green Belt Training

Waarom is Lean bijzonder?

Lean is een bijzondere methode die organisaties helpt om op een effectievere manier waarde te bieden aan klanten. Het is toegankelijk en kan zowel op de korte als op de lange termijn toegepast worden. Hieronder volgt een verdere toelichting op de bijzondere eigenschappen van Lean.

  • Focus op de klant:

Een van de belangrijkste kenmerken van Lean is de focus op de klant. De methode helpt organisaties om de aandacht te richten op wat de klant wil en hoe ze hier op een effectieve manier waarde aan kunnen bieden. Hierbij wordt er gekeken naar het volledige proces van idee tot eindproduct of -dienst. Door deze focus op de klant worden er processen gecreëerd die klantgericht zijn en daarmee bijdragen aan een hogere klanttevredenheid.

  • Bewezen succes:

Lean heeft zich bewezen als een succesvolle methode. De principes en technieken worden wereldwijd door duizenden organisaties van ieder type en grootte in iedere bedrijfstak met succes toegepast. Toyota is hierbij een van de voortrekkers en heeft zichzelf de afgelopen vijftig jaar voortdurend verbeterd. Het bewezen succes van Lean maakt het een aantrekkelijke methode voor organisaties die op zoek zijn naar verbetering.

  • Logisch en toegankelijk:

Een ander voordeel van Lean is dat het logisch en toegankelijk is. Het kan in iedere situatie worden toegepast waarbij er problemen zijn met processen. Lean is breed toepasbaar en door iedereen te leren en toe te passen. Niemand wordt hierbij buitengesloten. Dit maakt het ook een interessante methode voor organisaties die op zoek zijn naar een gestructureerde aanpak om hun processen te verbeteren.

  • Hands-on benadering:

Een belangrijk aspect van Lean is de hands-on benadering. Het is een praktische methode die gericht is op doen. Iedereen in de organisatie weet hoe hij kan bijdragen aan klantwaarde en Continu Verbeteren van processen. Dit maakt Lean een methode die gedragen wordt door de hele organisatie en waarbij iedereen betrokken wordt bij het verbeterproces. Hierdoor ontstaat er een cultuur van verbetering en worden er continu verbeteringen doorgevoerd.

Lean is een bijzondere methode die organisaties helpt om op een effectievere manier waarde te bieden aan klanten. Het heeft een focus op de klant, is bewezen succesvol, logisch en toegankelijk en heeft een hands-on benadering. Dit maakt Lean een aantrekkelijke methode voor organisaties die op zoek zijn naar een gestructureerde aanpak om hun processen te verbeteren en op een effectieve manier waarde te bieden aan hun klanten.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank