Kennisbank

Waarom Zijn Workshops Belangrijk in Lean? | Green Belt

Lean en Workshops

Workshops zijn een waardevol middel binnen Lean om veranderingen in organisaties vorm te geven. In sessies met groepen mensen wordt bijvoorbeeld gebrainstormd over processen en verspillingen achterhaald. Het doel is om ideeën te verzamelen en processen te beschrijven. Een workshop bestaat uit drie onderdelen: opstarten, verdiepen en afronden.

Bij het opstarten is het belangrijk om niet direct met de deur in huis te vallen. Deelnemers moeten de tijd krijgen om aan elkaar te wennen. Het gebruik van een actieve werkvorm kan helpen om deelnemers te laten kennismaken met elkaar of om het onderwerp te introduceren. Net zoals bij een auto moet je eerst de groep opwarmen voordat je echt kunt beginnen.

Het verdiepen is het onderdeel waarin meningen en standpunten worden geïnventariseerd en het vraagstuk nader wordt onderzocht. Het is belangrijk om het onderwerp op te delen in subonderwerpen en de groep op te splitsen in kleinere groepen. Elke groep bekijkt het onderwerp vanuit een ander perspectief en brengt ideeën en informatie naar voren.

Bij het afronden van de workshop wordt er toegewerkt naar een slotakkoord, een actielijst en een evaluatie van de bijeenkomst. Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de inzichten die zijn ontstaan en wat er is bereikt.

Workshops zijn een effectieve interventie binnen Lean om ideeën te verzamelen en processen te beschrijven. Door het gebruik van een gestructureerde aanpak kunnen groepen mensen samenwerken aan het vormgeven van veranderingen in organisaties. De drie onderdelen van de workshop – opstarten, verdiepen en afronden – zijn essentieel om de workshop tot een succes te maken.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank