Kennisbank

Wat Is Autonomation? | Lean Green Belt Training

Wat is Autonomation?

Autonomation is een term die gebruikt wordt binnen Lean Manufacturing. Het is een vorm van automatisering waarbij machines zelf controleren op afwijkingen en waar nodig zelf actie ondernemen. Het kan ook wel worden omschreven als “intelligente automatisering” of “automatisering met een human touch”.

Poka Yoke, wat in het Japans “fout voorkomen” betekent, vormt de basis van autonomation. Het doel is om menselijke fouten te voorkomen door het creĆ«ren van een foutvrij proces. Als er toch een abnormale situatie optreedt, zal de machine stoppen en zal de operator de productielijn stoppen.

Er zijn drie niveaus van autonomation te onderscheiden:

 

  1. Het eerste niveau is de eliminatie van het ontstaan van fouten. Hierbij wordt er gestreefd naar een foutvrij proces waarbij geen fouten worden gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door het scannen van barcodes om zo de juiste onderdelen te pakken.
  2. Het tweede niveau is de detectie van fouten in het proces zelf. Hierbij worden afwijkingen in het proces gedetecteerd en wordt er ingegrepen voordat het probleem zich verder kan verspreiden. Op deze manier wordt voorkomen dat het product of dienst niet aan de gestelde eisen voldoet.
  3. Het derde niveau is de detectie van defecten in het product of dienst zelf. Hierbij worden afwijkingen in het product of dienst visueel gemaakt en uit het proces gehaald, zodat het niet doorstroomt naar het volgende proces. Dit zorgt ervoor dat de klant alleen hoogwaardige producten of diensten ontvangt.

Autonomation is een belangrijk onderdeel van het Jidoka-principe binnen Lean Manufacturing. Jidoka staat voor “zelfbeheersing” en is een methode om problemen snel te detecteren en op te lossen. Dit zorgt voor een hogere kwaliteit en betrouwbaarheid van het productieproces. Door het toepassen van autonomation en het Jidoka-principe wordt het productieproces verbeterd en kan verspilling worden verminderd.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank