Kennisbank

Wat Is Conwip? | Lean Green Belt Training

Wat is Conwip?

Conwip is een methodologie die wordt gebruikt om een constante hoeveelheid onderhanden werk te waarborgen. Het doel is om te voorkomen dat er te veel of te weinig werk in het proces zit. Een Conwip is dus een spelregel waar iedereen zich aan dient te houden. Het systeem wordt toegepast om te zorgen voor een gelijkmatige productiestroom. Hierdoor worden problemen zoals vertragingen, wachttijden en overbelasting voorkomen.

Een Conwip is een alternatief voor een Kanban-systeem, waarbij per processtap een afspraak is gemaakt over de hoeveelheid onderhanden werk. Bij Conwip wordt er voor het gehele proces een afspraak gemaakt. Zo kan er bijvoorbeeld in een autofabriek gelijktijdig worden gewerkt aan 10 auto’s. Wanneer er een auto gereed is, wordt er een signaal afgegeven om te starten met een nieuw product.

Om Conwip te gebruiken, is het cruciaal om het juiste niveau van onderhanden werk te bepalen. Dit kan worden berekend met behulp van de formule Onderhandenwerk = doorlooptijd x output, ook wel bekend als Littles Law. Op basis van de doorlooptijd van een proces kan men het onderhanden werk bepalen. De absolute ondergrens voor Conwip kan worden bepaald op basis van een theoretische kortste doorlooptijd.

Het gebruik van Conwip-kaarten is vergelijkbaar met die van een Kanban-systeem. Conwip-kaarten komen beschikbaar na afronding van een order, waardoor een nieuwe order kan worden gestart. Bij een daling van het Conwip-niveau worden buffers kleiner, wat kan leiden tot een hogere noodzaak om verstoringen te elimineren en pull te creëren.

Conwip helpt bedrijven om hun processen te stroomlijnen en te zorgen voor een gelijkmatige productiestroom. Het is een nuttig hulpmiddel voor bedrijven die hun doorlooptijden willen verkorten, de productie willen verhogen en hun kosten willen verlagen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank