Kennisbank

Wat Is Cost Of Poor Quality? | Lean Green Belt Training

Wat is Cost of Poor Quality?

Kwaliteit is een belangrijk aspect voor elke organisatie. Het leveren van producten en diensten van hoge kwaliteit is cruciaal om klanten tevreden te stellen en te behouden. Toch gaat het soms fout en ontstaan er kosten door slechte kwaliteit. Deze kosten worden ook wel de “Cost of Poor Quality” genoemd.

Om deze kosten te verminderen, is het van belang om te kijken naar de kwaliteitskosten. Dit zijn de kosten die ontstaan als iets niet in één keer goed gaat. Hierbij kun je denken aan uitval, herbewerking, klachtenafhandeling, garantieregelingen en storingen. Door deze kosten in kaart te brengen, kun je gericht verbeteringen aanbrengen om de kwaliteit te verhogen en de kosten te verlagen.

De kwaliteitskosten worden onderverdeeld in drie categorieën: preventiekosten, beoordelingskosten en faalkosten.

1: Preventiekosten zijn kosten die gemaakt worden om te voorkomen dat er fouten gemaakt worden. Dit kan bijvoorbeeld door het geven van opleidingen, trainingen en het inrichten van een kwaliteitsverbetering cultuur.

2: Beoordelingskosten zijn kosten die ontstaan door het vaststellen (meten) van (gebrek aan) kwaliteiten. Hieronder vallen onder andere inspectiekosten en audits. Het doel is om de gevolgen van fouten te minimaliseren en structureel nieuwe fouten te analyseren en te voorkomen.

3:  Faalkosten zijn kosten die ontstaan doordat er fouten gemaakt zijn of kosten van verspillingen. Deze kosten worden nog onderverdeeld naar interne en externe faalkosten. Interne faalkosten zijn kosten van het herstellen van fouten die ontdekt worden voordat het product/dienst de klant bereikt. Externe faalkosten zijn kosten van herstel, service, vervanging en imagoschade doordat de fout de klant bereikt heeft.

Het in kaart brengen van de “Cost of Poor Quality” kan helpen om gericht te werken aan het verbeteren van de kwaliteit. Door het verminderen van de kwaliteitskosten kunnen organisaties efficiënter werken, meer tevreden klanten hebben en een betere reputatie opbouwen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank