Kennisbank

Wat is de Kaizen methode?

Wat is de Lean Kaizen methode?

Kaizen is een continue verbeteringsproces dat gericht is op het verbeteren van processen, producten en diensten binnen een organisatie. Het richt zich op het elimineren van verspillingen, het verminderen van variatie en het vergroten van de efficiëntie. Kaizen gaat uit van de gedachte dat er altijd ruimte is voor verbetering, ongeacht hoe goed een proces of product al is.

Het succes van Kaizen hangt af van de betrokkenheid van alle medewerkers binnen de organisatie. Iedereen wordt aangemoedigd om mee te denken en ideeën aan te dragen voor verbetering. Het implementeren van kleine, stapsgewijze veranderingen leidt uiteindelijk tot grote verbeteringen op lange termijn.

Kaizen omvat ook het gebruik van tools en technieken zoals value stream mapping, 5S en kaizen-events. Deze tools helpen bij het identificeren van problemen en het implementeren van oplossingen.

Het implementeren van Kaizen vereist discipline, toewijding en geduld. Het kan enige tijd duren voordat de voordelen van de verbeteringen zichtbaar zijn, maar het resultaat is een organisatie die voortdurend verbetert en zich aanpast aan veranderende omstandigheden.

Tien principes van Kaizen

Deze 10 principes binnen de Kaizen methode worden vaak gebruikt als richtlijnen voor bedrijven die op zoek zijn naar continue verbetering. Hieronder werken we de principes nog verder uit:

 1. Laat veronderstellingen los: Stel vragen en onderzoek de feiten voordat u beslissingen neemt. Dit vermindert de kans op fouten en helpt om problemen beter te begrijpen.

 2. Wees proactief bij het oplossen van problemen: Wacht niet tot problemen zich voordoen, maar neem proactief maatregelen om problemen te voorkomen en op te lossen.

 3. Accepteer de status quo niet: Blijf niet vastzitten in oude gewoonten en processen. Sta open voor verandering en zoek naar manieren om te verbeteren.

 4. Laat het perfectionisme los en neem een houding aan van adaptieve verandering: Streef niet naar perfectie, maar zoek naar manieren om continue verbetering te bereiken door middel van kleine aanpassingen en veranderingen.

 5. Zoek naar oplossingen als u fouten vindt: In plaats van schuld te geven, zoek naar oplossingen om fouten te verbeteren en te voorkomen dat deze zich in de toekomst voordoen.

 6. Creëer een omgeving waarin iedereen zich geroepen voelt om bij te dragen: Iedereen moet betrokken zijn bij het verbeterproces en een actieve bijdrage leveren.

 7. Accepteer de voor de hand liggende kwestie niet; vraag in plaats daarvan vijf keer “waarom” om bij de hoofdoorzaak te komen: Door vijf keer “waarom” te vragen, kunt u de echte oorzaken van een probleem identificeren en deze aanpakken in plaats van alleen de symptomen te bestrijden.

 8. Vraag naar meningen van meerdere mensen: Het betrekken van meerdere perspectieven kan leiden tot nieuwe ideeën en oplossingen die anders niet zouden zijn ontstaan.

 9. Gebruik creativiteit om goedkope, kleine verbeteringen te vinden: Door creatief te zijn en kleine verbeteringen aan te brengen, kan continue verbetering worden bereikt zonder grote investeringen.

 10. Stop nooit met verbeteren: Kaizen is een voortdurend proces van continue verbetering. Het is belangrijk om deze aanpak voortdurend te handhaven en nooit te stoppen met zoeken naar manieren om te verbeteren.

Hoe de Kaizen methode werkt

De Kaizen-methode is gebaseerd op de overtuiging dat alles kan worden verbeterd en dat dit kan worden bereikt door kleine stapsgewijze verbeteringen te maken. Dit wordt bereikt door het identificeren van problemen en het creëren van oplossingen die vervolgens worden getest en geëvalueerd.

De belangrijkste stappen van de Kaizen-cyclus omvatten:

 1. Identificeer problemen en kansen – Dit omvat het verzamelen van feedback van alle werknemers en het opstellen van een lijst met problemen die moeten worden aangepakt.

 2. Creëer oplossingen – Werknemers worden aangemoedigd om creatieve oplossingen te bieden en ideeën te delen. De beste oplossing wordt gekozen en geselecteerd voor verdere ontwikkeling.

 3. Test de oplossing – De gekozen oplossing wordt getest en verfijnd in de praktijk.

 4. Analyseer de resultaten – De resultaten worden regelmatig geëvalueerd en gecontroleerd om te bepalen hoe succesvol de verandering is geweest en om eventuele aanpassingen te maken.

 5. Standaardiseer de oplossing – Als de oplossing succesvol is gebleken, wordt deze gestandaardiseerd en geïmplementeerd in de hele organisatie.

 6. Herhaal de cyclus – De Kaizen-cyclus is een continu proces van verbetering en herhaling, waarbij nieuwe problemen worden geïdentificeerd en oplossingen worden ontwikkeld.

Door deze cyclus van continue verbetering te volgen, kunnen bedrijven de kwaliteit van hun processen en producten verbeteren, de efficiëntie verhogen en de klanttevredenheid vergroten.

De Kaizen-methode is een hulpmiddel voor organisaties die zich richten op continue verbetering en het elimineren van verspilling. Het omvat het gebruik van 10 principes die als richtlijnen kunnen worden gebruikt en een cyclus van stappen om de voortgang van de verbeteringen te meten. Het succes van Kaizen hangt af van de betrokkenheid van alle medewerkers en de discipline om deze aanpak voortdurend toe te passen.

Als uw bedrijf op zoek is naar manieren om de efficiëntie te verbeteren en de kwaliteit te verhogen, kan de Kaizen-methode een geweldige optie zijn. Het is belangrijk om te onthouden dat het implementeren van Kaizen discipline, toewijding en geduld vereist, maar de resultaten zullen zeker de moeite waard zijn.

Als u meer wilt weten over de Kaizen-methode en hoe deze kan worden toegepast in uw organisatie, neem dan contact op met een Lean consultant van Lean.nl.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank