Kennisbank

Wat Is De Range In Een Dataset? | Lean Green Belt

Range: Wat is het en waarom is het belangrijk?

Bij data-analyse en statistiek is de range een maatstaf om te bepalen hoe de gegevens in een dataset variëren. De range geeft de spreidingsbreedte aan en wordt berekend door het verschil te nemen tussen de hoogste en laagste waarde in een dataset.

De range is vooral nuttig om de mate van variatie in de gegevens te bepalen. Een kleine range betekent dat er weinig variatie is tussen de gegevenspunten, terwijl een grote range duidt op meer variatie.

In de praktijk wordt de range vaak gebruikt om de stabiliteit van een proces te bepalen en te kijken naar de consistentie van de prestaties. Bij Lean management is het bijvoorbeeld belangrijk om de range te meten om te zien of er sprake is van consistentie in het productieproces (voorspelbare processen). Door de range te meten, kunnen afwijkingen worden geïdentificeerd en verbeteringen worden doorgevoerd om de prestaties te stabiliseren.

Naast de range is het ook belangrijk om te letten op de standaarddeviatie om de mate van spreiding van de gegevens te bepalen. Een grote range kan bijvoorbeeld duiden op veel variatie, maar als de standaarddeviatie laag is, kan het proces nog steeds stabiel zijn.

Voorbeeld 1: Een productiebedrijf produceert 1000 producten per dag en wil weten hoe consistent hun productieproces is. Door de range van de productie te meten, kunnen ze zien of de producten binnen een acceptabel bereik vallen. Als de range te groot is, kan dit duiden op een onstabiel proces en kunnen verbeteringen worden doorgevoerd.

Voorbeeld 2: Een callcenter wil de prestaties van hun medewerkers meten. Door de range van de gemiddelde afhandelingstijd van de gesprekken te meten, kunnen ze zien of de medewerkers consistent presteren. Als de range te groot is, kan dit duiden op inconsistentie en kan er worden gekeken naar manieren om de prestaties te stabiliseren.

Kortom, de range is een belangrijke statistische maatstaf om de spreiding van gegevens te meten. Het kan helpen bij het bepalen van de consistentie van prestaties en het identificeren van afwijkingen in processen. Bij Lean management is de range een belangrijke maatstaf om de stabiliteit van het productieproces te beoordelen en verbeteringen door te voeren.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank