Kennisbank

Wat Is de Standaarddeviatie? | Lean Green Belt Training

Standaarddeviatie: Wat is het en waarom is het belangrijk?

Binnen statistiek en wiskunde is de standaarddeviatie een belangrijke maatstaf om te bepalen hoeveel variatie er is in een dataset. Het geeft aan hoe ver de getallen in een dataset verspreid zijn van het gemiddelde. Het kan ook worden gezien als een maatstaf voor de stabiliteit van een proces of systeem.

In de praktijk wordt de standaarddeviatie vaak gebruikt om te bepalen of de prestaties van een organisatie consistent zijn en in welke mate er sprake is van variatie. Dit is bijvoorbeeld belangrijk bij Lean management, waarbij gestreefd wordt naar het minimaliseren van variatie in het productieproces om efficiëntie te bevorderen.

Standaarddeviatie wordt ook gebruikt bij Lean Six Sigma, een methode om de kwaliteit van producten en processen te verbeteren. In Lean Six Sigma wordt gestreefd naar een lage standaarddeviatie. Dit betekent dat er weinig variatie is in het proces. 

Voorbeeld 1: Een productiebedrijf produceert 1000 producten per dag en wil weten hoe consistent hun productieproces is. Door de standaarddeviatie van de productie te berekenen, kunnen ze zien of de producten binnen een acceptabel bereik vallen. Als de standaarddeviatie te groot is, kan dit duiden op een onstabiel proces en kunnen verbeteringen worden doorgevoerd.

Voorbeeld 2: Een marketingbureau wil weten of de advertentiecampagnes die ze voor klanten uitvoeren consistent zijn in termen van bereik en impact. Door de standaarddeviatie van de campagneresultaten te berekenen, kan het bureau zien of er sprake is van grote variatie in de resultaten en waar eventuele verbeteringen kunnen worden doorgevoerd om de impact te verhogen en de resultaten te stabiliseren.

Kortom, de standaarddeviatie is een waardevolle statistische maatstaf die organisaties kan helpen bij het bepalen van de consistentie en stabiliteit van processen en systemen. Het kan ook een belangrijke rol spelen bij het identificeren van gebieden waar verbeteringen kunnen worden doorgevoerd om de prestaties van een organisatie te verbeteren.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank