Kennisbank

Wat Is De Verander Methode Van Kotter | Lean Green Belt

Lean en de 8 stappen van John Kotter’s Verandermethode

Het implementeren van Lean-principes in een organisatie gaat vaak gepaard met veranderingen. Een effectieve manier om veranderingen te realiseren en te beheren, is door gebruik te maken van de verandermethode van John Kotter. In deze blog bespreken we de 8 stappen van deze methode en hoe ze kunnen bijdragen aan het succesvol implementeren van Lean binnen uw organisatie.

John Kotter ontdekte dat grote veranderingen in organisaties vaak niet het beoogde resultaat opleveren. Dit komt doordat veranderingen zowel rationeel als emotioneel benaderd moeten worden om gedrag en houding te veranderen. Kotter ontwikkelde daarom het 8-stappen model om veranderingen effectief door te voeren en een Lean-mentaliteit te bevorderen.

De acht stappen van Kotter’s verandermodel zijn onderverdeeld in drie fasen:

  1. Creëer het juiste klimaat voor verandering (stappen 1 tot en met 3)
  2. Verbind de verandering aan de organisatie (stappen 4 tot en met 6)
  3. Implementeer en consolideer de verandering (stappen 7 en 8)

De 8 stappen van John Kotter’s verandermethode:

1-Creëer urgentiebesef (Create a sense of urgency):
Het is belangrijk om medewerkers de noodzaak en urgentie van de verandering, zoals de invoering van Lean, in te laten zien. Dit creëert draagvlak voor de verandering en zorgt voor een open, eerlijke en overtuigende dialoog over de problemen die opgelost moeten worden door de verandering.

2-Bouw een leidend team op (Form a guiding coalition):
Richt een projectgroep op die zich bezighoudt met de Lean-transformatie. Dit team moet alle inspanningen leiden en medewerkers aanmoedigen om mee te denken en mee te werken.

3-Ontwikkel een visie en strategie (Create a vision and strategy):
Formuleer een heldere en realistische visie voor de toekomst van de organisatie, waarin Lean-principes geïntegreerd zijn. Dit maakt het voor iedereen duidelijk wat de organisatie wil bereiken en hoe Lean hieraan bijdraagt.

4-Communiceer de visie en strategie (Communicate the vision and strategy):
Het is essentieel om draagvlak te creëren voor de nieuwe Lean-visie. Dit kan worden bereikt door veel met medewerkers over de visie te spreken en hun meningen, zorgen en angsten serieus te nemen.

5-Verwijder obstakels (Empower action and remove obstacles):
Om de Lean-visie te realiseren, is het belangrijk om obstakels die de implementatie kunnen ondermijnen, te veranderen of te verwijderen. Door open communicatie met alle medewerkers wordt duidelijk wie zich verzet tegen de verandering.

6-Boek korte termijn successen (Generate short-term wins):
Het behalen van korte termijn successen, of “quick wins”, motiveert medewerkers om verder te bouwen aan de Lean-transformatie. Zorg ervoor dat deze successen zichtbaar zijn voor iedereen in de organisatie.

7-Geef niet op (Consolidate gains and produce more change):
Verandering is een langzaam proces en onderdeel van de bedrijfscultuur. Snelle overwinningen zijn slechts het begin van een lange termijn verandering. Een organisatie moet daarom blijven zoeken naar verbeteringen en het Lean-gedachtegoed blijven toepassen.

8-Borg de verandering in de cultuur (Anchor the change in the culture):
Zorg ervoor dat de Lean-veranderingen deel gaan uitmaken van de kern van de organisatie en de bedrijfscultuur. Medewerkers moeten de verandering blijven ondersteunen en de

De Kotter verandermethode is een gestructureerde en bewezen methode voor organisatieverandering die bestaat uit acht stappen. Het is gebaseerd op het idee dat verandering niet alleen draait om het implementeren van nieuwe processen en systemen, maar ook om het betrekken van medewerkers en hen te inspireren om verandering te omarmen. Een van de belangrijkste aspecten van de Kotter verandermethode is de nadruk op communicatie en betrokkenheid van medewerkers bij elke stap van het veranderingsproces. Hierdoor wordt de kans vergroot dat medewerkers de verandering accepteren en zich er aan aanpassen.

Over het algemeen kan je concluderen dat de Kotter verandermethode een effectieve manier kan zijn om organisatorische veranderingen te implementeren. Het biedt een gestructureerd raamwerk dat kan helpen bij het verminderen van weerstand en het stimuleren van een positieve houding ten opzichte van verandering. Het succes van de methode hangt echter ook af van de mate waarin de leidinggevenden en medewerkers de verandering willen omarmen en bereid zijn om samen te werken om de gewenste verandering te bereiken.

Als je meer wilt weten over de Kotter verandermethode en hoe je deze effectief kunt toepassen in jouw organisatie, raad ik je aan om te beginnen met het lezen van het boek “Leading Change” van John Kotter. Daarnaast kun je altijd overwegen een Lean Black Belt training te volgen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank