Kennisbank

Wat Is Een PUGH Oplossingen Matrix? | Lean Green Belt

Wat is een PUGH matrix?

Het selecteren van de beste oplossing uit een reeks van oplossingen is een cruciale stap bij het verbeteren van processen binnen organisaties. Een tool die hierbij kan helpen is de Pugh Matrix. Deze matrix biedt een gestructureerde en objectieve manier om verschillende alternatieven tegen elkaar af te wegen en de beste keuze te maken.

Bij het gebruik van de Pugh Matrix is het van belang om eerst een representatieve groep deelnemers samen te stellen. Vervolgens worden vitale criteria bepaald waarop elke oplossing wordt getoetst. Deze criteria krijgen een wegingsfactor, afhankelijk van hun belangrijkheid. Het is belangrijk om consensus te bereiken over deze criteria.

De Pugh Matrix bestaat uit een tabel waarin de alternatieve oplossingen aan de bovenzijde worden geplaatst en de criteria aan de linkerkant. De eerste kolom bevat de baseline, oftewel de huidige standaard, waarvoor elk criterium de score nul krijgt toegekend. De andere kolommen bevatten scores die worden toegekend aan elk criterium voor elke alternatieve oplossing.

Door de scores te vermenigvuldigen met de wegingsfactoren en deze op te tellen, kan een basis worden verkregen om de alternatieve oplossingen te vergelijken. Op basis van de totale score kan dan een objectieve afweging worden gemaakt en de beste oplossing worden gekozen.

Een voordeel van de Pugh Matrix is dat de mensen zelf de criteria opstellen en hierdoor consensus kan worden verkregen. Ook kunnen aan elk criterium gewichten worden toegekend om de belangrijkheid ervan te bepalen.

Het gebruik van de Pugh Matrix kan een nuttige tool zijn bij het selecteren van de beste oplossing uit een reeks van oplossingen. Het kan helpen om een gestructureerde en objectieve afweging te maken, waarbij de verschillende sterke en zwakke punten van elke oplossing in één oogopslag zichtbaar worden.

Hieronder vind je een stappenplan voor het uitvoeren van een PUGH Matrix:

Stel een representatieve groep deelnemers samen: Kies een team van betrokken stakeholders die verantwoordelijk zijn voor het verbeterproces. Deze groep moet de kennis en expertise hebben om de criteria te kunnen vaststellen.

Bepaal de criteria: Bepaal welke criteria belangrijk zijn voor de selectie van de beste oplossing. Stel maximaal zes criteria vast die meetbaar en objectief zijn. Bespreek welke criteria de hoogste prioriteit hebben en welke wegingsfactor ze krijgen (must have, wanna have, bonus).

Maak een PUGH Matrix: Maak een tabel met de alternatieven aan de bovenkant en de evaluatiecriteria aan de linkerkant. Voeg een kolom toe voor de baseline waarin je de huidige standaard opneemt.

Geef scores: Geef voor elk criterium een score aan elke oplossing. Geef scores op basis van hoe de oplossing zich verhoudt tot de baseline:

  • 0 = Baseline
  • -2 = Veel slechter dan de baseline
  • +2 = Veel beter dan de baseline

Bereken de scores: Vermenigvuldig elke score met de wegingsfactor en tel de gewogen scores op voor elke oplossing.

Kies de beste oplossing: Kies de oplossing met de hoogste totale score. Dit is de oplossing die het beste voldoet aan de gestelde criteria.

Implementeer de oplossing: Nadat de beste oplossing is gekozen, implementeer je deze in het proces. Zorg voor een goede communicatie binnen de organisatie om draagvlak voor de oplossing te creëren.

Monitor de resultaten: Monitor de resultaten van de geïmplementeerde oplossing om te bepalen of deze voldoet aan de gestelde criteria. Als dit niet het geval is, herhaal dan het proces om een nieuwe oplossing te selecteren.

Door het volgen van bovenstaand stappenplan kan een PUGH Matrix succesvol worden uitgevoerd en kan een verantwoorde keuze worden gemaakt voor de beste oplossing.

Wil je ook gebruik maken van de PUGH matrix om de beste oplossingen te selecteren? Volg dan het stappenplan en ga aan de slag! Door het gebruik van deze methode krijg je snel en objectief inzicht in de sterke en zwakke punten van verschillende oplossingsrichtingen. Het selecteren van de beste oplossing wordt hierdoor een stuk makkelijker.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank