Kennisbank

Wat Is Een Raci Overzicht? | Lean Green Belt Training

RACI: Een handige methode voor taken en verantwoordelijkheden

Bij het uitvoeren van activiteiten in een proces is het van belang dat duidelijk is wie er verantwoordelijk is voor welke taken en wie welke activiteiten uitvoert. Om dit inzichtelijk te maken, wordt vaak gebruik gemaakt van de RACI-methode.

Wat is RACI?

RACI is een afkorting voor Responsible, Accountable, Consulted en Informed. Het is een methode om taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen een proces of project in kaart te brengen. Door duidelijk te maken wie waarvoor verantwoordelijk is, voorkomt het RACI-model dat er zaken over het hoofd worden gezien en dat er onduidelijkheden ontstaan over wie wat moet doen. De letters R, A, C en I staan respectievelijk voor degene die verantwoordelijk is, degene die eindverantwoordelijk is, degene die geconsulteerd moet worden en degene die geïnformeerd moet worden.

Hoe werkt RACI?

De RACI-methode staat voor de verschillende rollen die binnen een proces kunnen voorkomen:

  • Responsible (Verantwoordelijk): Wie voert uit?
  • Accountable (Goedkeuren): Wie autoriseert en wie is eindverantwoordelijk?
  • Consulted (Beoordelen): Wie controleert het resultaat? Moet vooraf geraadpleegd worden.
  • Informed (Informeren): Wie moet achteraf geïnformeerd worden?

Elke rol heeft een specifieke taak binnen het proces. Zo is de ‘verantwoordelijke’ persoon inhoudelijk en kwalitatief verantwoordelijk voor het resultaat en is de ‘goedkeurder’ eindverantwoordelijk en bevoegd om het resultaat goed te keuren.

Optioneel kunnen ook de rollen ‘Support’ en ‘Out of the Loop’ worden toegevoegd. De ‘support’ rol verleent ondersteuning bij het uitvoeren van de taken, terwijl de ‘Out of the Loop’ rol expliciet geen deelgenoot is van het proces.

Voordelen van de RACI-methode

De RACI-methode zorgt voor duidelijkheid en overzichtelijkheid in het proces. Door de verschillende taken en verantwoordelijkheden te benoemen, is het voor iedereen duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Hierdoor kunnen taken beter worden verdeeld en kunnen problemen sneller worden opgelost. Ook wordt voorkomen dat er dubbel werk wordt verricht of dat taken blijven liggen omdat niet duidelijk is wie ervoor verantwoordelijk is.

De RACI-methode is een handige tool voor het beschrijven van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen een proces. Door duidelijk te maken wie waarvoor verantwoordelijk is, wordt het proces overzichtelijk en kunnen problemen sneller worden opgelost. De methode kan worden toegepast bij elk proces en kan een waardevolle bijdrage leveren aan het verbeteren van de efficiency en effectiviteit van processen. Het gebruik van de RACI-methode past goed binnen het kader van Lean, waarin procesverbetering en efficiëntie centraal staan.

Wil je meer weten over Lean en de RACI-methode? Volg dan onze online Lean Green Belt training.

Op jouw tempo –  wanneer en waar je maar wilt. En na afloop ontvang je een internationaal erkend certificaat van LCS, the Cardiff University licenced service.

De Lean-training waarbij jíj het tempo bepaalt!

 

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank