Kennisbank

Wat Is Een Steekproef? | Lean Green Belt Training

Het belang van steekproeven bij data-analyse

Steekproeven zijn een veelgebruikte methode om gegevens te verzamelen voor analyses en onderzoeken. In plaats van de totale populatie te meten, wordt er een willekeurige hoeveelheid uit deze populatie genomen die representatief moet zijn voor de populatie. Dit bespaart tijd en kosten in vergelijking met metingen waarbij de hele populatie wordt betrokken.

De grootte van de steekproef bepaalt de nauwkeurigheid van de uitspraak en de informatie die uit een steekproef wordt verkregen, is onvolledig en dus onnauwkeurig. De omvang van de steekproef hangt af van verschillende factoren, zoals de heterogeniteit van de populatie en de gewenste nauwkeurigheid. Er zijn vuistregels voor de minimale steekproefgrootte om verantwoorde uitspraken te doen over de populatie.

Er zijn verschillende manieren om een steekproef uit te voeren, zoals aselecte steekproef, selecte steekproef, representatieve steekproef en gelaagde of gestratificeerde steekproef. Bij een representatieve steekproef zorgt men ervoor dat de klassen in dezelfde verhouding in de steekproef vertegenwoordigd zijn als in de populatie. Bij een gelaagde of gestratificeerde steekproef wordt de steekproef gevormd door steekproeven uit elk van de klassen.

De term “steekproef” is afkomstig van het Duitse “Stichprobe”, dat werd gebruikt voor monsters uit vloeibaar metaal in een hoogoven of een ongeopende zak graan met een speciaal instrument dat de zak niet beschadigde. Op de kaasmarkt wordt letterlijk een steekproef genomen wanneer de keurmeester een kaasboor in de kaas steekt om uit het midden van de kaas een stukje te keuren.

Kortom, steekproeven zijn een belangrijk instrument om data te verzamelen en analyses uit te voeren. Het is belangrijk om de steekproef zorgvuldig te kiezen en de grootte ervan te bepalen op basis van verschillende factoren om nauwkeurige uitspraken te doen over de populatie.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank