Kennisbank

Wat is Lean | Waarom is het belangrijk voor jouw organisatie?

Introductie in Lean: Wat is Lean en waarom is het belangrijk voor jouw organisatie?

Lean is een methode en filosofie die gericht is op het creëren van een cultuur van continue verbetering binnen organisaties. Door middel van Lean tools en technieken kunnen problemen in processen worden opgelost, en het kan in elk bedrijf worden toegepast. In deze blog gaan we dieper in op wat Lean is, waarom het zo bijzonder is, en hoe het zowel op korte als lange termijn kan worden ingezet voor verbeteringen binnen je organisatie.

Wat is Lean?

Lean is een combinatie van filosofie, methode, tools en technieken die zich richten op:

 • Het vergroten van klantwaarde
 • Continu verbeteren van processen
 • Variatie in processen verminderen
 • Verspillingen elimineren
 • Just-in-time leveren
 • Foutloos leveren
 • Langetermijnrelaties met alle belanghebbenden

Lean heeft als focus het elimineren van de acht verspillingen

Verspilling is een dagelijks fenomeen dat we overal tegenkomen. Denk aan wachten in een rij, vastzitten in het verkeer, of in de rij staan bij een bankbalie. Taiichi Ohno, een pionier in de Lean-methodologie, identificeerde oorspronkelijk zeven vormen van verspilling. Later werd er nog een achtste vorm toegevoegd: het niet benutten van talent. In dit artikel bespreken we de 7+1 verspillingen en hoe je ze kunt herkennen:

 1. Transport: Het onnodig verplaatsen van materialen, producten of informatie, wat kan leiden tot extra kosten, vertragingen en kans op beschadiging.
 2. Voorraad: Overmatige opslag van grondstoffen, halffabricaten of eindproducten, waardoor kapitaal wordt vastgehouden en opslagkosten toenemen.
 3. Bewegen: Overbodige bewegingen van medewerkers of machines, wat extra tijd, energie en slijtage veroorzaakt.
 4. Wachten: Tijd die verloren gaat doordat medewerkers of machines op elkaar of op materialen moeten wachten, wat de productiviteit verlaagt.
 5. Overproductie: Meer produceren dan de vraag van de klant, wat resulteert in verspilde middelen, opslagkosten en potentieel verouderde voorraad.
 6. Overbewerken: Onnodige stappen of bewerkingen in het productieproces, waardoor tijd en middelen worden verspild zonder toegevoegde waarde voor de klant.
 7. Fouten: Producten of diensten met defecten of fouten, wat leidt tot herstelkosten, klachten en mogelijk verlies van klanten.
 8. Niet benutten van talent: Het niet optimaal inzetten van de kennis, vaardigheden en creativiteit van medewerkers, waardoor hun potentieel niet volledig wordt benut en kansen voor verbetering worden gemist.

Door je bewust te zijn van deze acht verspillingen en ze actief te verminderen, kan je organisatie efficiënter en effectiever werken, de klanttevredenheid verhogen en de bedrijfsresultaten verbeteren.

Lean kan worden benaderd vanuit zowel een korte- als langetermijnperspectief:

-Korte termijn: Lean kan worden gezien als een verzameling tools en technieken die worden ingezet om problemen in processen op te lossen.

-Lange termijn: Lean kan ook worden gezien als een filosofie waarbij de cultuur van een organisatie zich richt op continu verbeteren.

Wat maakt Lean zo bijzonder?

Lean is bijzonder vanwege de volgende redenen:

 • Klantgerichtheid: Lean helpt de focus te leggen op wat de klant wil en hoe je op een effectievere manier waarde kunt bieden.
 • Bewezen succes: Lean is met succes toegepast door duizenden organisaties wereldwijd, met Toyota als pionier en inspiratiebron.
 • Toegankelijkheid: Lean is logisch, toegankelijk en breed toepasbaar voor iedereen, ongeacht de grootte of bedrijfstak van de organisatie.Hands-on aanpak: Lean is praktijkgericht en zorgt ervoor dat iedereen in de organisatie weet hoe hij of zij kan bijdragen aan het verbeteren van processen.

Door het toepassen van Lean kan jouw organisatie op verschillende manieren profiteren:

Lean biedt tal van voordelen voor jouw organisatie, ongeacht de bedrijfstak of omvang. Hier zijn enkele manieren waarop Lean kan bijdragen aan een succesvollere en efficiëntere organisatie:

 • Creëren van waardestromen: Lean helpt je bij het in kaart brengen en optimaliseren van processen, zodat je de klant effectiever van dienst kunt zijn. Dit resulteert in een betere klantervaring en een hogere klanttevredenheid.
 • Elimineren van verspillingen: Door het identificeren en elimineren van de acht verspillingen, kan je organisatie middelen efficiënter inzetten. Dit leidt tot lagere operationele kosten, een hogere productiviteit en een beter concurrentievermogen.
 • Realiseren van foutloze processen: Lean streeft naar ‘first time right’ door het opsporen en aanpakken van fouten en variabiliteit in processen. Hierdoor wordt de kwaliteit van producten en diensten verhoogd, wat resulteert in minder klachten en een betere reputatie.
 • Continue verbetering: Lean stimuleert een cultuur van continue verbetering, waarbij medewerkers actief op zoek gaan naar manieren om processen te optimaliseren en prestaties te verbeteren. Dit zorgt voor een voortdurende groei en ontwikkeling van de organisatie.
 • Betere samenwerking: Lean bevordert samenwerking en communicatie binnen de organisatie, door de betrokkenheid van medewerkers bij het verbeteren van processen te vergroten. Dit zorgt voor een betere teamdynamiek en een hogere betrokkenheid van medewerkers.
 • Flexibiliteit en aanpassingsvermogen: Lean-organisaties kunnen sneller inspelen op veranderingen in de markt of bij de klant. Door processen continu te evalueren en te verbeteren, kan de organisatie zich gemakkelijker aanpassen aan nieuwe omstandigheden.

Samengevat streeft Lean naar maximale toegevoegde waarde met minimale inspanning en de beste kwaliteit voor de klant. Door Lean toe te passen, kan jouw organisatie efficiënter werken, kosten besparen en tegelijkertijd een betere klantervaring bieden.

Wil je weten hoe je Lean kunt toepassen in jouw organisatie en hoe het kan bijdragen aan het behalen van je doelen? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek en ontdek de mogelijkheden. Laat Lean.nl jouw organisatie helpen om te groeien en te excelleren!

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank