Kennisbank

Wat is Lean Management?

De 14 principes van Lean Management

Lean Management is een onderdeel van de vier pijlers van Lean: Philosophy, Process, People en Problem Solving. Deze vier pijlers zijn doorvertaald naar het management. Vandaar de naam Lean Management. In totaal zijn er veertien Lean Management onderwerpen beschreven vanuit het perspectief van het management en voor het management. Deze Lean Management onderwerpen zijn bedoelt voor het creëren van een Lean cultuur in een organisatie.

Om een Lean Management cultuur te stimuleren heeft Jeffrey Liker op basis van zijn onderzoek naar het Toyota Production System veertien Lean Management onderwerpen beschreven welke het management van Toyota consequent toepast:

1 Lean Management en de Lange Termijn Filosofie

 • Baseer beslissingen op een lange termijn filosofie die leidt tot meer waarde voor de klant, zelfs als dat ten koste gaat van korte termijn doelstellingen;
 • Genereer waarde voor de klant, maatschappij, economie en het milieu;
 • Werk en groei naar een gemeenschappelijk doel (Toyota = Good Thinking – Good Products);
 • Dit is de basis voor de andere principes: Vanuit deze lange termijn visie kan men verder bouwen aan de cultuur.

2 Lean Management en verspillingen uit processen verwijderen

 • Visualiseer het proces om problemen in de flow te herkennen;
 • Doe het werk van vandaag ook vandaag en stel niet uit;
 • Verbeter het proces zodat waarde wordt toegevoegd;
 • Laat materialen en informatie snel naar de juiste personen gaan;
 • Implementeer zoveel als mogelijk one-piece flow zodat voorraden verdwijnen die zich tussen werkstations bevinden.

3 Lean Management en de vraag van de klant (Voice of the Customer)

 • Gebruik PULL tegen overproductie. Uitgezonderd bij een onvoorspelbare vraag (PUSH);
 • Lever aan de (interne) klanten alleen wat ze willen op het moment dat ze het willen;
 • Minimaliseer onderhanden werk en grondstoffen om vanuit terugkerende vraag kleine hoeveelheden uit te leveren;
 • Leg de verantwoordelijkheid voor detailplanning op de vloer.

4 Lean Management en werkritme

 • Pas Heijunka toe: ‘werk als een schildpad, niet als een haas’;
 • Accepteer minimale voorraden om variatie in werkdruk te kunnen balanceren;
 • Dwing mensen niet tot het uiterste als de klant niet meer vraagt;
 • Maak gebruik van planningsmethoden.

5 Lean Management en “Stop the Line”

 • Creëer een cultuur van kwaliteit bewustzijn (Scania: Foutvrij van mij);
 • Zorg dat mensen problemen kunnen oplossen;
 • Bouw middelen in om machines te laten stoppen bij fouten (Jidoka, stop the line);
 • Maak gebruik van meetmethoden voor het meten van kwaliteit.

6 Lean Management en gestandaardiseerd werken

 • Leg kennis van een proces vast in “best practices” en standaarden;
 • Sta creativiteit en individuele invulling toe om te verbeteren;
 • Leg deze verbeteringen vast in een nieuwe “best practice”.

7 Lean Management en visuele middelen

 • Gebruik eenvoudige visuele middelen om in 1x te zien of er afwijkingen zijn;
 • Rapporteer via borden die zichtbaar zijn op de werkplek;
 • Gebruik A3 en Een-Punts-Lessen: Rapporteer op 1 vel papier.

8 Lean Management en technologie

 • Gebruik technologie om mensen te helpen, niet om ze overbodig te maken;
 • Pas nieuwe technologieën pas toe als ze zich hebben bewezen;
 • Moedig medewerkers aan nieuwe technologieën toe te passen in nieuwe situaties.

9 Lean Management en Leiders

 • Ontwikkel leiders die diepgaand het werk begrijpen, en naar de Lean filosofie leven en het anderen leren en inspireren;
 • Leid leiders op in Lean Management en Continue Verbeteren;
 • Laat leiders en managers het goede voorbeeld geven;
 • Een goede leider kent de details van het dagelijks werk;
 • Leiders hebben als focus het coachen van teamleden.

10 Lean Management en medewerkers

 • Creëer een sterke, stabiele cultuur waar waarden en ideeën worden gedeeld en uitgedragen;
 • Train individuen en teams in toepassing van Lean Management;
 • Gebruik multifunctionele teams voor verbeteringen;
 • Promoot teamwork.

11 Lean Management en leveranciers

 • Heb respect voor leveranciers en partners en beschouw ze als een uitbreiding van je bedrijfsvoering;
 • Daag leveranciers en partners uit om te verbeteren en geef daarmee aan dat je ze waardeert;
 • Werk samen met je partners en focus op lange termijn partnerschap en groei naar gezamenlijk doelstellingen.

12 Lean Management en Continue Verbeteren

 • Ga naar de bron (Gemba) om de situatie diepgaand te begrijpen (genchi genbutsu);
 • Los problemen op door naar de bron te gaan en zelf waar te nemen en gegevens te verzamelen;
 • Denk en praat op basis van je eigen en gecontroleerde gegevens;
 • Ook hoger management en directie moeten zelf waarnemen.

13 Lean Management en beslissingen

 • Kies pas een richting als alle andere mogelijkheden zijn geïnventariseerd. Maak daarna snelle stappen;
 • Bespreek problemen en oplossingen met iedereen die er door geraakt wordt om consensus te krijgen;
 • Gebruik het A3 formulier als hulpmiddel bij complexe problemen.

14 Lean Management en Kaizen

 • Pas vanuit een stabiel proces continue verbeteren toe om kernoorzaken van problemen te vinden en op te lossen;
 • Leer mensen om te leren door bijvoorbeeld reflectie en feedback;
 • Pas 5x waarom toe wanneer het resultaat afwijkt van de standaard;
 • Voorkom dat het probleem zich opnieuw voordoet;
 • Gebruik de Plan-Do-Check-Act cyclus (PDCA) om problemen op te lossen.

Iedere organisatie kan leren uit deze veertien Lean Management onderwerpen, het maakt hierbij niet uit of je een productiebedrijf, ziekenhuis of non-profit organisatie bent.

Wil je ook leren hoe je de Lean management principes in de praktijk toepast? Dan biedt Lean.nl gecertificeerde Lean e-learning aan.

Lean e-learning

Online Lean Cursus: 100% Lean, maar dan wel op jouw tempo

Een online Lean-training volgen? Op het moment dat het jou uitkomt? Dat kan bij Lean.nl. Via e-learning behaal je jouw Lean-certificaat online.

Een cursus volgen is best intensief. Zeker wanneer je ver moet reizen om op de trainingslocatie te zijn. Of wanneer cursusdagen nét in de weken vallen dat een belangrijk project z’n afronding nadert. Of omdat het even niet uitkomt met thuis.

E-learning biedt dan uitkomst. Je volgt dan dezelfde training als een reguliere lean-training. Maar je bepaalt zelf waar en wanneer je de training volgt en wanneer je de opdrachten doet.

Ook niet onbelangrijk: een online training is een stuk goedkoper dan een reguliere training.

Wil je meer weten over Lean en je certificeren? Volg dan een van onze Lean online trainingen.

Bij Lean.nl kan je de volgende Lean trainingen online volgen:

Lean White Belt

Lean Yellow Belt

Lean Orange Belt

Lean Green Belt

Lean Black Belt

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank