Kennisbank

Verschil tussen Lean en Six Sigma?

Lean Six Sigma is een combinatie van twee methodieken waarmee je processen kan verbeteren. Lean richt zich op Just in Time, Build in Quality en respect voor medewerkers. Lean is een “bottom up” benadering. Six Sigma is vooral gericht op het verbeteren van de kwaliteit, verminderen van fouten op basis van data-analyse. De combinatie Lean en Six Sigma versterken elkaar en met Lean Six Sigma profiteer je als organisatie van ‘the best of both worlds’. Meten is weten vormt hierbij een belangrijk uitgangspunt. Met een statistische onderbouwing van feiten, kan iedere organisatie weloverwogen keuzes maken. Kort gezegd; binnen Lean Six Sigma zijn effectiviteit en efficiëntie de toverwoorden. Samen vormen zij een ijzersterke combinatie, waarmee processen binnen iedere organisatie verbeterd kunnen worden. Door Lean toe te passen ontdoe je processen van overbodige stappen, om zo een gestroomlijnd proces over te houden. En met Six Sigma verbeter je de kwaliteit. Lean en Six Sigma: Een ijzersterke combinatie.

Wat is het verschil tussen Lean en Six Sigma?

Lean:

Snelheid en efficiency en dit alles samen met de mensen. Lean richt zich op Just in Time, Build in Quality en een cultuur creëren van Continue Verbeteren met de mensen en leveranciers van de organisatie. Een samenvatting over Lean, Lean Management, Lean Manufacturing en Lean Production kan je lezen in “Lean in vogelvlucht”. De term Lean, die zoveel betekent als mager of dun, is ontstaan toen Toyota een compleet nieuw productiesysteem ontwikkelde met aandacht voor ontwikkeling, fabricage, aanlevering, assemblage en de arbeid an sich. Lean is een filosofie voor continue verbetering, gebaseerd op het Total Toyota Production System (TTPS) en Total Management System (TMS) en gaat uit van medewerkers die continu willen leren en verbeteren. Veel basisprincipes werden echter al eeuwen geleden toegepast, maar Toyota was verantwoordelijk voor het verdere uitwerken hiervan. Lean is door Toyota uitgewerkt in vier basis principes: Philosophy, Process, People en Problem Solving. Lean richt zich met name op snelheid en efficiëntie van het proces. Door Lean toe te passen ontdoe je processen van overbodige stappen, om zo een gestroomlijnd proces over te houden. Dit allemaal met als focus: Zoveel mogelijk waarde toevoegen voor “De klant”. De stem van de klant “The Voice of the Customer” is een van de belangrijkste uitgangspunten van Lean. Een uitgebreide beschrijving van “Wat is Lean?” kan je hier terugvinden. Bij Lean hoor je ook regelmatig de term Lean Management en dit zijn de Lean onderwerpen vanuit het perspectief van managers. Meer over “Wat is Lean Management?” is hier te lezen.

Six Sigma:

Six Sigma heeft als focus: het verbeteren van kwaliteit en het reduceren van variatie in processen. Meten is weten vormt hierbij een belangrijk uitgangspunt. Met een statistische onderbouwing van feiten, kan iedere organisaties weloverwogen keuzes maken. Er wordt veel aandacht besteed aan het analyseren van gegevens. De Six Sigma methode bestaat uit een aantal statistische analyses. De standaarddeviatie en normale verdeling zijn belangrijke analyses om de voorspelbaarheid van het proces te onderzoeken en de totale variatie te onderzoeken. De term sigma (hoofdletter Σ, kleine letter σ) is de 18e letter van het Griekse alfabet. In de Wiskunde wordt de som teken aangegeven met de hoofdletter sigma Σ. In de statistiek geven met de kleine letter sigma σ de standaardafwijking aan. Ook bekent als de standaarddeviatie. Een Six Sigma proces heeft minimale variatie. Als je een gemiddelde hebt van je proces en een klanteis dan wordt dit als volgt aangegeven: Als er zes standaarddeviaties tussen je gemiddelde en je klanteis past, dan is er sprake van een Six Sigma proces. Dit betekent dat dit proces minimaal 3,4 fouten op de miljoen foutkansen maakt.

Een stuk geschiedenis van Six Sigma

De geschiedenis van Six Sigma begint bij Motorola, als in 1986 een van de hoofdontwikkelaars Bob Galvin op zoek is naar een antwoord op de betere Japanse productiekwaliteit. Producten van Japanse concurrenten werden namelijk steeds beter, waardoor klachten over de productiekwaliteit bij Motorola toenamen. Al snel wordt Six Sigma de leidende strategie voor de productie en daarna gaan onder meer IBM en General Electric Six Sigma ook toepassen. Met name door de successen die Jack Welch haalde met het toepassen van Six Sigma werd deze methodiek bekend over de hele wereld. Het was Mike George die rond 2002 de combinatie maakte met Lean en Six Sigma. Hij schrijft hier een boek over “Lean Six Sigma: Combining Six Sigma with Lean Speed” en sindsdien worden de twee methodieken Lean en Six Sigma vaak in combinatie gebruikt en noemt men dit in een adem: Lean Six Sigma. Een samenvatting over Lean Six Sigma is te lezen in Lean Six Sigma in vogelvlucht.

Hoe werkt Lean Six Sigma?

Lean Six Sigma werkt volgens een vaste Problem Solving projectmethode. Deze projecten worden uitgevoerd door in Lean Six Sigma geschoolde projectleiders. Deze noemen ze Black Belts en Green Belts. De belts zijn getraind in Lean en Six Sigma, kunnen statistische analyses uitvoeren en bovenal een Lean Six Sigma project uitvoeren volgens de DMAIC methode. Lean Six Sigma projecten hebben een vaste structuur van vijf fasen: Define, Measure, Analyse, Improve en Control deze structuur wordt afgekort als DMAIC.​

 

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank