Kennisbank

Wat is Lean Six Sigma?

Wat is Lean Six Sigma? Dit is een vraag die regelmatig aan ons gesteld wordt

Lean Six Sigma is een combinatie van de Lean-methode en de Six Sigma-aanpak. Deze procesverbeteringsmethodiek is wereldwijd populair geworden doordat je hiermee problemen in processen kunt oplossen door verspillingen te elimineren en fouten te verminderen, ondersteund door data-analyse. Lean Six Sigma combineert de tools, methoden en principes van Lean en Six Sigma in één krachtige methode voor het verbeteren van de activiteiten en processen binnen een organisatie. De term “lean manufacturing 6 sigma” kom je ook wel eens tegen als je het over Lean 6 Sigma hebt.

Met Six Sigma ligt de focus op het verminderen van variatie in processen, zodat er minder fouten ontstaan. Een Six Sigma-proces maakt slechts 3,4 fouten per miljoen kansen (DPMO). Dit wordt bereikt door middel van data en statistische analyses. Tools die vaak worden gebruikt zijn bijvoorbeeld Process Capability Analysis, Statistical Process Control, Design of Experiments en hypothese testen.

Lean richt zich op het elimineren van de acht verspillingen, Just in Time, Build in Quality , 5S, Kaizen en respect voor medewerkers. Lean is een “bottom-up” benadering waarbij een cultuur van continue verbetering wordt gecreëerd.

Kort gezegd; binnen Lean Six Sigma zijn effectiviteit en efficiëntie de toverwoorden. Samen vormen zij een ijzersterke combinatie waarmee processen binnen iedere organisatie verbeterd kunnen worden. Door Lean toe te passen, ontdoe je processen van overbodige stappen om zo een gestroomlijnd proces over te houden. En met Six Sigma verbeter je de kwaliteit. Lean en Six Sigma: een ijzersterke combinatie.

Wat is het verschil tussen Lean en Six Sigma?

 

Wat is Lean?

Lean richt zich op snelheid en efficiëntie in samenwerking met medewerkers. Het streeft naar Just in Time, Build in Quality en een cultuur van continue verbetering met de mensen en leveranciers van de organisatie. De term Lean, die zoveel betekent als mager of dun, ontstond toen Toyota een nieuw productiesysteem ontwikkelde met aandacht voor ontwikkeling, fabricage, aanlevering, assemblage en arbeid. Lean is een filosofie voor continue verbetering, gebaseerd op het Toyota Production System (TPS) en Toyota Management System (TMS), en gaat uit van medewerkers die continu willen leren en verbeteren.

Lean is door Toyota uitgewerkt in vier basisprincipes: Philosophy, Process, People en Problem Solving. Lean richt zich met name op de snelheid en efficiëntie van het proces, met als focus zoveel mogelijk waarde toevoegen voor “de klant”. De stem van de klant, “The Voice of the Customer”, is een van de belangrijkste uitgangspunten van Lean.

De 5 Principes van Lean:

  • Waarde: Definieer wat waarde toevoegt vanuit het perspectief van de klant.
  • Waardestroom: Identificeer alle stappen in de waardestroom en elimineer de stappen die geen waarde toevoegen.
  • Flow: Zorg voor een vloeiende doorstroming van de overgebleven stappen.
  • Pull: Laat de klantvraag het werkproces sturen.
  • Perfectie: Streef naar continue verbetering.

Met PDCA worden kleine dagelijkse verbeteringen doorgevoerd. Grotere verbetertrajecten worden met DMAIC aangepakt.

Illustratie van het PDCA (Plan-Do-Check-Act) model. Het toont vier met elkaar verbonden post-its op een blauwe achtergrond met spatten van gele verf. De bovenste post-it is gelabeld 'PLAN' met de tekst 'Stel een verbeterplan op'. Rechts daarvan is de 'DO' post-it met 'Voer het verbeterplan volgens planning uit'. Onderaan is de 'CHECK' post-it die zegt 'Controleer of je de doelen uit het verbeterplan nog haalt'. Links is de 'ACT' post-it met 'Onderneem actie als je de doelen niet haalt'. In het midden van de vier post-its is een afgebrokkelde witte cirkel met de letters 'PDCA' waarbij elke letter in een kwart van de cirkel staat.

Wat is Six Sigma?

Six Sigma richt zich op het verbeteren van kwaliteit en het reduceren van variatie in processen. Meten is weten vormt hierbij een belangrijk uitgangspunt. Met een statistische onderbouwing van feiten kan iedere organisatie weloverwogen keuzes maken. Er wordt veel aandacht besteed aan het analyseren van gegevens.

De Six Sigma-methode bestaat uit een aantal statistische analyses, zoals de standaarddeviatie en normale verdeling, om de voorspelbaarheid en variatie van het proces te onderzoeken. Een Six Sigma-proces heeft minimale variatie ten opzichte van de klanteis. Als er zes standaarddeviaties tussen je gemiddelde en je klanteis passen, dan is er sprake van een Six Sigma-proces, wat betekent dat dit proces minimaal 3,4 fouten per miljoen foutkansen maakt.

De Principes van Six Sigma:

Diagram met de vijf fasen van de DMAIC-methode in Lean training en Lean opleiding: Definiëren, Meten, Analyseren, Verbeteren, en Beheersen. Elke fase bevat specifieke stappen en tools om procesverbeteringen te realiseren. Bezoek lean.nl voor meer informatie.

 

Hoe is de combinatie tussen Lean en Six Sigma ontstaan?

De geschiedenis van Six Sigma begint bij Motorola, waar in 1986 een van de hoofdontwikkelaars, Bob Galvin, op zoek ging naar een antwoord op de betere Japanse productiekwaliteit. Producten van Japanse concurrenten werden namelijk steeds beter, waardoor klachten over de productiekwaliteit bij Motorola toenamen.

Al snel werd Six Sigma de leidende strategie voor de productie en daarna gingen onder meer IBM en General Electric Six Sigma ook toepassen. Vooral door de successen die Jack Welch behaalde met het toepassen van Six Sigma, werd deze methodiek wereldwijd bekend.

Het was Mike George die rond 2002 de combinatie maakte met Lean en Six Sigma. Hij schreef hier een boek over, “Lean Six Sigma: Combining Six Sigma with Lean Speed”, en sindsdien worden de twee methodieken vaak samen gebruikt en noemt men dit Lean Six Sigma.

Hoe werkt de combinatie Lean Six Sigma?

Lean Six Sigma werkt volgens een vaste probleemoplossende methode. Deze verbeterprojecten worden uitgevoerd door in Lean Six Sigma geschoolde projectleiders, ook wel Black Belts en Green Belts genoemd. De belts zijn getraind in zowel Lean als Six Sigma, kunnen statistische analyses uitvoeren en bovenal een Lean Six Sigma-project uitvoeren volgens de DMAIC-methode.

De DMAIC-methode:

Lean Six Sigma-projecten hebben een vaste structuur van vijf fasen, bekend als DMAIC:

  1. Define: In deze fase wordt het probleem gedefinieerd, evenals de projectdoelstellingen en de vereisten vanuit het perspectief van de klant. Het projectteam identificeert welke processen verbeterd moeten worden en stelt een projectcharter op.
  2. Measure: Tijdens de Measure-fase worden de huidige processen gemeten om een basislijn vast te stellen. Dit houdt in dat gegevens worden verzameld om de prestaties van het proces te kwantificeren. Meten is weten, en het is essentieel om een duidelijk begrip te hebben van de huidige situatie voordat verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.
  3. Analyze: In de Analyze-fase worden de verzamelde gegevens geanalyseerd om de oorzaken van de problemen te identificeren. Statistische hulpmiddelen en technieken worden gebruikt om de hoofdoorzaken van variaties en inefficiënties in het proces te achterhalen.
  4. Improve: In deze fase worden oplossingen ontwikkeld en geïmplementeerd om de geïdentificeerde oorzaken van problemen aan te pakken. Er worden verbeteringen doorgevoerd om de prestaties van het proces te optimaliseren. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van Lean-technieken om verspilling te elimineren en Six Sigma-technieken om de variatie te verminderen.
  5. Control: De laatste fase, Control, richt zich op het borgen van de verbeteringen. Het proces wordt gemonitord om ervoor te zorgen dat de verbeteringen duurzaam zijn en dat de prestaties op het gewenste niveau blijven. Er worden controlesystemen en meetinstrumenten geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat het proces niet terugvalt naar de oude situatie.

Door deze gestructureerde aanpak zorgt Lean Six Sigma ervoor dat problemen effectief en efficiënt worden opgelost, met een blijvende verbetering van de processen binnen een organisatie.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank