Kennisbank

Wat is Obeya? | De Kracht van Visueel Management

Obeya: De kracht van visueel management in Lean projecten

De Obeya, een concept dat is ontstaan bij Toyota in 1994 en heeft zich bewezen als een krachtige tool voor visueel management in Lean projecten. In dit artikel verkennen we de essentie van de Obeya, hoe het bijdraagt aan efficiëntere en effectievere projectuitvoering en hoe je deze aanpak in je eigen organisatie kunt implementeren.

De Obeya: Een cruciale Lean tool voor projectmanagement

Het concept van de Obeya is ontstaan tijdens de ontwikkeling van de Toyota Prius onder leiding van Mr. Uchiyamada. Hij kwam op het idee om een centrale plek te creëren waar zijn team en experts regelmatig bij elkaar konden komen om concepten te bespreken en betere beslissingen te nemen. Dit leidde tot een snellere en effectievere ontwikkeling van nieuwe producten door het verminderen van wachttijden voor informatie, een van de belangrijkste vormen van verspilling in Lean.

De Obeya is niet bedoeld als een vervanging voor een kantoor of een permanent onderkomen voor teamleden. Het is een ruimte zonder afleidingen zoals e-mail, laptops en telefoons, waar creativiteit en samenwerking worden gestimuleerd.

Visueel management en de Obeya

In de kern is de Obeya een visueel management tool. Het belangrijkste element is de visuele ondersteuning, waarbij muren worden bedekt met tabellen, grafieken en andere relevante data. Deze informatie wordt in de Obeya bij elkaar gebracht, geanalyseerd, geprioriteerd en omgezet in concrete beslissingen en acties.

De belangrijkste doelen van een Obeya zijn het verzamelen en beheren van informatie, het stellen van prioriteiten en het nemen van beslissingen op basis van de beschikbare data.

Stappenplan voor het implementeren van een Obeya:

 1. Prototype: Plaats een visuele weergave van het eindproduct in de ruimte om het team te helpen begrijpen wat de uitdagingen zijn tijdens het ontwerpproces.
 2. Doelstellingen: Hang de doelstellingen van het te ontwikkelen product aan de muur, zodat het team weet aan welke criteria het product moet voldoen en hoe het past binnen de organisatiestrategie.
 3. Eindresultaat: Toon een visie van het verwachte eindresultaat, zodat het team weet hoe het product er uiteindelijk uit zal zien.
 4. KPI’s: Meet de voortgang van het project met behulp van KPI’s, zoals tijdigheid, kwaliteit en samenwerking tussen cross-functionele teams.
 5. Planning: Gebruik een pull-planning om de taken en mijlpalen van het project visueel weer te geven, zodat teamleden weten wat er moet gebeuren en wanneer.
 6. Decompositie tabel: Creëer een overzicht van het product en de bijbehorende subsystemen die ontworpen moeten worden. Dit helpt bij het modulair ontwerpen van het product.
 7. Actielijst: Noteer problemen en actiepunten die ontstaan tijdens het project en die opgevolgd moeten worden. Dit helpt bij het snel identificeren en oplossen van problemen.

De voordelen van Obeya in Lean projectmanagement

Het implementeren van een Obeya biedt tal van voordelen voor organisaties die Lean principes toepassen in hun projectmanagement:

 • Snellere besluitvorming: Door het centraliseren van informatie en het faciliteren van directe communicatie tussen teamleden, kunnen beslissingen sneller en effectiever worden genomen.
 • Betere samenwerking: De Obeya moedigt samenwerking en kennisuitwisseling aan tussen teamleden met verschillende achtergronden en expertise.
 • Verhoogde transparantie: Met alle informatie en data aan de muur wordt de voortgang en status van het project duidelijk zichtbaar voor iedereen.
 • Minder verspilling: Door het verminderen van wachttijden voor informatie en het versnellen van de besluitvorming, wordt verspilling verminderd en worden projecten efficiënter uitgevoerd.
 • Continu verbeteren: De Obeya helpt bij het identificeren van problemen en het vaststellen van prioriteiten, waardoor er een cultuur van continu verbeteren ontstaat.

De Obeya is een krachtige Lean tool die bijdraagt aan efficiëntere en effectievere projectuitvoering door het stimuleren van visueel management, samenwerking en snellere besluitvorming. Als je geïnteresseerd bent in het implementeren van Obeya in je eigen organisatie, neem dan contact op met onze Lean experts voor begeleiding en ondersteuning. Wij helpen je graag bij het realiseren van de voordelen van Obeya voor jouw projecten en organisatie.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank