Kennisbank

Wat Is Rolled Yield Throughput? | Lean Green Belt

Rolled Throughput Yield (RTY) is een belangrijke Key Performance Indicator (KPI) in Lean om te meten wat het daadwerkelijke rendement van een proces is. Het geeft de kans weer dat een unit zonder fouten door een proces met meerdere processtappen gaat.

De formule voor RTY is het product van de First Pass Yield (FPY) van iedere processtap. In andere woorden, het is de kans dat een unit zonder fouten door alle processtappen gaat.

  • RTY = Yield of Process step 1 * Yield of Process step 2 * … * Yield of Process N

Door middel van deze formule kan je de totale opbrengst van een proces bepalen. Laten we een voorbeeld nemen van een proces met 3 stappen:

Process 1:

Input is 100 producten

84 producten zijn goedgekeurd.

16 producten zijn afgekeurd

Process 2:

WIP (onderhanden werk) opgepakt en 110 producten door het proces.

82 producten goedgekeurd

28 producten afgekeurd

Process 3:

WIP (onderhanden werk) opgepakt en 138 producten door het proces.

126 producten goedgekeurd

12 producten afgekeurd.

Om RTY te berekenen, moeten we de opbrengsten van elke processtap vermenigvuldigen:

  • Proces 1: had een dagelijks rendement (Yield) van 84% (84/100)
  • Proces 2: had een dagelijks rendement (Yield) van 75% (82/110)
  • Proces 3: had een dagelijks rendement (Yield) van 91% (126/138)

RTY = Yield of Process 1 * Yield of Process 2 * Yield of Process 3

RTY = 0,84 * 0,75 * 0,91 = 0,57 = 57%

De RTY in dit voorbeeld is 57%. Dit betekent dat slechts 57% van de units zonder fouten door het hele proces is gegaan. Dit is een belangrijke indicator voor het verbeteren van de kwaliteit van het proces. Het meten van RTY is nuttig omdat het kan helpen bij het identificeren van knelpunten en het bepalen van welke processtappen verbeterd moeten worden om het algehele rendement te verhogen.

Het verbeteren van RTY kan op verschillende manieren gebeuren, zoals het verminderen van afkeur en afval, het verbeteren van de productiemethoden en het trainen van medewerkers om fouten te vermijden. Het identificeren van de oorzaken van afkeur en afval en het implementeren van verbeteringen kan ook helpen om de RTY te verhogen.

In een Lean omgeving is het verbeteren van RTY van cruciaal belang om de kwaliteit van het proces te verbeteren en de verspilling te verminderen. Het meten en analyseren van RTY kan helpen bij het identificeren van knelpunten in het proces en het verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie van het productieproces.

Wil je meer weten over Rolled Throughput Yield (RTY)? Volg dan onze online Lean Black Belt training.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank