Kennisbank

Wat Is SMED? | Lean Green Belt Training

Single Minute Exchange of Die (SMED) is een methode om de omsteltijd van machines te reduceren tot minder dan 10 minuten. Dit wordt bereikt door de interne handelingen te converteren naar externe handelingen en omstelvriendelijk te ontwerpen. Hierbij is het van belang om de bottleneck op te sporen en te analyseren, zodat de juiste omstelling wordt verbeterd. Er zijn zeven basisstappen binnen de SMED-methode om de omsteltijd te reduceren.

De eerste stap is het analyseren van de huidige methode en het bepalen van de bottleneck. Hierbij wordt gekeken naar de omstelling die het vaakst voorkomt en veel tijd en kosten met zich meebrengt. Vervolgens worden interne en externe handelingen van elkaar gescheiden en worden interne handelingen geconverteerd naar externe handelingen. Hierbij kan gedacht worden aan het voorverwarmen van gereedschappen.

Daarna worden de overblijvende interne activiteiten gestroomlijnd door ze te vereenvoudigen en gebruik te maken van betere en snellere gereedschappen en gestandaardiseerde materialen. Ook worden externe handelingen gestroomlijnd, zodat deze minder tijd in beslag nemen tijdens de voorbereiding.

Het acroniem “ElVoSiCoA” wordt gebruikt om de omstelhandelingen te onderwerpen aan eliminatie, volgorde-aanpassing, simplificering, combinatie en automatisering. Dit wordt bijvoorbeeld toegepast bij de pitstop in de Formule 1, waarbij de duur van banden wisselen tot een paar seconden is teruggebracht.

Tot slot wordt de nieuwe procedure gedocumenteerd en beschreven wat er in de toekomst nog ondernomen moet worden. Het proces wordt herhaald totdat de omsteltijd onder de 10 minuten is gereduceerd. Elke iteratie kan een verbetering van 45% opleveren.

Door het gebruik van SMED bereik je een snellere omsteltijd van machines en wordt de efficiëntie van het proces verhoogd. Dit draagt bij aan lean manufacturing, waarbij gestreefd wordt naar het minimaliseren van verspilling en het maximaliseren van waarde voor de klant. Door deze methode toe te passen kunnen bedrijven kosten besparen en hun concurrentiepositie verbeteren.

Wil jij meer leren over Lean en SMED? Meld je dan nu aan voor onze online Lean Black Belt training en word een expert op het gebied van continu verbeteren. Let’s get Lean together!

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank