Kennisbank

Wat Is Statistical Process Control? | Lean Green Belt

 
Het is belangrijk om te beseffen dat Statistical Process Control (SPC) niet alleen gericht is op het detecteren van variatie in het proces, maar ook gericht is op het reduceren van de variatie. Hierbij kan het gebruik van SPC helpen bij het optimaliseren van het proces, het verminderen van kosten en het verhogen van de kwaliteit van het product of de dienstverlening. Door het analyseren van de variatie in het proces, kunnen de oorzaken van de variatie worden geïdentificeerd en kunnen verbeteringen worden doorgevoerd.

Er zijn verschillende stappen die gevolgd moeten worden bij het implementeren van SPC. De eerste stap is het vaststellen van de meetmethode en het verzamelen van meetgegevens. Vervolgens worden deze meetgegevens geanalyseerd en worden de controlelimieten vastgesteld aan de hand van de standaarddeviatie. Daarna wordt de controle chart opgesteld en wordt er gekeken naar eventuele uitschieters en trends. Als er sprake is van uitschieters of trends, wordt er onderzocht wat de oorzaak hiervan is en worden er maatregelen genomen om deze oorzaak te elimineren. Ten slotte wordt het proces regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig.

Er zijn verschillende soorten control charts die kunnen worden gebruikt voor verschillende soorten data. Zo is er bijvoorbeeld de X-bar chart, die wordt gebruikt voor het monitoren van de gemiddelde waarde van een continue variabele over tijd. Er is ook de p-chart, die wordt gebruikt voor het monitoren van de proportie van defecten in een steekproef over tijd.

Door het gebruik van SPC kunnen organisaties een beter inzicht krijgen in hun processen en de variatie die daarin optreedt. Dit kan helpen bij het identificeren van verbetermogelijkheden en het nemen van gerichte acties om het proces te verbeteren.

Kortom, Statistical Process Control is een nuttig hulpmiddel voor organisaties om het proces te bewaken, te controleren en te verbeteren. Het gebruik van control charts kan helpen bij het detecteren van veranderingen in het proces en het verminderen van variatie, wat kan leiden tot kostenvoordelen, verbeterde kwaliteit en meer betrouwbare data. SPC is een belangrijke tool voor het behalen van Lean-doelen en het streven naar continue verbetering.

Wil je meer weten over SPC? Volg dan onze online Lean Black Belt training.

Op jouw tempo –  wanneer en waar je maar wilt. En na afloop ontvang je een internationaal erkend certificaat van LCS, the Cardiff University licenced service.

De Lean-training waarbij jíj het tempo bepaalt.

 

 

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank