Kennisbank

Wat Is The Dirty Dozen? | Lean Green Belt Training

Door de Dirty Dozen in acht te nemen, kan Maintenance Resource Management effectief worden toegepast. De focus ligt daarbij op het voorkomen van menselijke fouten en het verbeteren van de veiligheid. Een goed onderhouden en veilige werkomgeving is van groot belang voor het succes van een organisatie. Door MRM in te zetten, kunnen medewerkers zich bewust worden van de twaalf meest voorkomende menselijke factoren die bijdragen aan fouten en ongevallen. Dit kan helpen om risico’s te verminderen en het aantal ongevallen te minimaliseren.

Om MRM succesvol te kunnen toepassen, is het van belang dat organisaties de Dirty Dozen goed begrijpen en deze in de praktijk kunnen toepassen. Dit kan door het trainen van medewerkers en het implementeren van procedures en richtlijnen die de twaalf factoren in acht nemen. Zo kan bijvoorbeeld worden gewerkt met checklists, waarmee medewerkers ervoor kunnen zorgen dat zij alle benodigde informatie hebben voordat ze aan een taak beginnen.

the Dirty Dozen verwijst naar de 12 meest voorkomende menselijke fouten, vereisten/voorwaarden of omstandigheden die  fungeren als voorlopers tot ongevallen of incidenten.

Deze twaalf elementen beïnvloeden mensen om fouten te voorkomen.

 1. Lack of communication (Communicatie)
 2. Distraction (Afleiding)
 3. Lack of resources (Hulpmiddelen)
 4. Stress (Stress)
 5. Complacency (Arrogantie)
 6. Lack of teamwork (samenwerken)
 7. Pressure (Druk)
 8. Lack of awareness (Bewustwording)
 9. Lack of knowledge (Kennis)
 10. Fatigue (Vermoeidheid)
 11. Lack of assertiveness (Daadkracht)
 12. Norms (Normen en cultuur)

Ook kan er aandacht worden besteed aan het creëren van een veiligheidscultuur, waarin medewerkers elkaar kunnen aanspreken op onveilige situaties en waarin het melden van fouten en incidenten wordt gestimuleerd. Hierbij is het belangrijk dat medewerkers weten dat het melden van fouten en incidenten niet leidt tot negatieve consequenties, maar juist bijdraagt aan het verbeteren van de veiligheid.

Een ander aspect van MRM is het periodiek onderhouden en inspecteren van machines en apparatuur. Door regelmatig onderhoud uit te voeren, kunnen problemen in een vroeg stadium worden opgespoord en verholpen, waardoor de kans op storingen en ongevallen wordt verkleind. Ook kan er gebruik worden gemaakt van geautomatiseerde systemen die de staat van machines en apparatuur monitoren en waarschuwen wanneer er onderhoud nodig is.

Door aandacht te besteden aan de twaalf meest voorkomende menselijke factoren die bijdragen aan fouten en ongevallen, kunnen risico’s worden verminderd en kan de veiligheid worden verbeterd. Door het trainen van medewerkers, het implementeren van procedures en het stimuleren van een veiligheidscultuur kan Maintenance Resource Management effectief worden toegepast. Zo kan een veilige en goed onderhouden werkomgeving worden gecreëerd, wat bijdraagt aan het succes van de organisatie.

Wil je meer weten over The Dirty Dozen? Volg dan onze online Lean Black Belt training.

Op jouw tempo –  wanneer en waar je maar wilt. En na afloop ontvang je een internationaal erkend certificaat van LCS, the Cardiff University licenced service.

De Lean-training waarbij jíj het tempo bepaalt.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank