Kennisbank

Wat is Verdeling Van Data? | Lean Green Belt Training

Verdeling van data

Uitkomsten van metingen laten een verdeling zien:
De output van een proces volgt altijd een verdeling en er bestaan diverse type verdelingen. De Gauss-curve of normaal verdeling is een van de bekendste. Ook wel de Gausse-kromme genoemd.

De normale verdeling is slechts een van de vele verdelingen die in de statistiek gebruikt worden. Er zijn andere veelvoorkomende verdelingen zoals de Poisson-verdeling, de binomiale verdeling en de exponentiële verdeling. Elk van deze verdelingen heeft specifieke eigenschappen en toepassingen in de Lean en Lean Six Sigma methodologie. Een normale verdeling laat zien dat bijvoorbeeld de meeste gegevens rond een bepaald gemiddelde scoren. Hoe verder je van het gemiddelde af komt, hoe minder gegevens zo’n afwijkende waarde hebben gescoord.

Een normale verdeling kan gebruikt worden om data te analyseren en te begrijpen. Het is belangrijk om te begrijpen hoe data verdeeld is, zodat er betere beslissingen genomen kunnen worden over hoe het proces verbeterd kan worden.

In de Lean methodologie wordt vaak gebruik gemaakt van de normale verdeling om te bepalen of een proces in control is of niet. Door het verzamelen van data en het bepalen van de standaarddeviatie en het gemiddelde van de dataset, kan bepaald worden of het proces binnen de verwachte normale grenzen blijft. Als dit niet het geval is, kunnen verbeteringen aangebracht worden om het proces te stabiliseren.

Een andere toepassing van de normale verdeling is het bepalen van de zogenaamde “kritieke toestanden” van het proces. Dit zijn de punten waarop het proces het meest kwetsbaar is voor afwijkingen van de normale verdeling. Door deze punten te kennen, kunnen preventieve maatregelen genomen worden om ervoor te zorgen dat het proces stabiel blijft.

In deze blog hebben we de verdeling van data besproken en met name de normale verdeling, die een van de meest voorkomende verdelingen is in de statistiek. We hebben gezien dat deze verdeling symmetrisch is en een karakteristieke klokvorm heeft. Daarnaast hebben we besproken hoe de normale verdeling kan worden toegepast in de Lean Six Sigma-methodologie om processen te analyseren en te verbeteren.

Door het gebruik van de normale verdeling en andere statistische tools kunnen organisaties de kwaliteit van hun processen verbeteren en hun klanten beter bedienen. De Lean Black Belt training biedt hierbij een waardevolle ondersteuning en stelt professionals in staat om op een gestructureerde en data-gedreven manier processen te verbeteren en organisaties te laten groeien.

 

 

 

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank