Kennisbank

Wat kan u met Lean 6 Sigma?

Er zijn op dit moment een hele hoop bedrijven die gebruik maken van de Lean 6 Sigma principes bij hen in de onderneming. Het toepassen van Lean 6 Sigma brengt dan ook een hele hoop voordelen met zich mee.  Laten we de principes eens uiteenzetten die hebben geholpen om Lean 6 Sigma zo effectief te maken. In de succesvolle programma’s worden de volgende principes nagenoeg altijd gebruikt om tot een goede Lean cultuur te komen. In de mislukte implementaties wordt er meestal ten minste één of meer principes niet gevolgd. Na het lezen van dit artikel weet u precies wat u kan met Lean 6 Sigma.

Het aanpakken van een reëel probleem

Lean 6 Sigma is zowel een top-down als een bottom-up methode. Het top-down element wordt geassocieerd met probleemselectie. De Lean 6 Sigma projectteams zijn gericht op reële problemen die momenteel een impact hebben op klanten en processen. Vaak voelen de teamleden het effect van het probleem bij herstelwerkzaamheden of het aanpakken van klachten van klanten. Dit geeft een gevoel van urgentie en belang aan het project.

Analyse wordt uitgevoerd door een team

Een Lean 6 Sigma project wordt doorgaans bemand door een cross-functioneel team dat zich bezighoudt met verschillende aspecten van het proces dat wordt geanalyseerd. Veel bedrijfsprocessen zijn cross-functioneel, een cross-functionele analyse is dan ook nodig om sub optimalisatie van het proces te voorkomen. Het verbeteren van de ene stap ten koste van een andere stap elimineert geen verspilling of variatie, maar verplaatst het gewoon naar een andere stap in het proces.

Door een cross-functioneel team in te schakelen, worden alle perspectieven van de organisaties die betrokken zijn bij het project meegenomen in de probleemanalyse. De diepgaande kennis van de verschillende teamleden is nuttig om het probleem en de implicaties van de gegevens te begrijpen. Deze verschillende perspectieven zijn cruciaal om het team te helpen een oplossing te creëren die het onmiddellijke probleem aanpakt.

De analyse is gebaseerd op gegevens

Lean 6 Sigma vertrouwt op gegevens, niet op aannames. De Lean Value Stream Map wordt geverifieerd aan de hand van het proces, en vervolgens worden bij elke stap gegevens verzameld. De huidige stand van het proces, product of dienst wordt gemeten in de meetfase. Dit omvat het meten van het probleem of defect en het meten van alles wat correct is gedaan. De gegevens die worden vastgelegd worden gebruikt voor analyse om de werkelijke staat van wat er gebeurt te bepalen, niet een veronderstelde staat. Deze analyse verifieert de onderliggende oorzaken, zodat het juiste probleem wordt opgelost.

Maar het vertrouwen op gegevens is niet alles. Als er een oplossing is gecreëerd, worden gegevens verzameld om te bepalen of de oplossing het probleem echt heeft opgelost. En dan worden de gegevens gebruikt om ervoor te zorgen dat de oplossing op zijn plaats blijft en het probleem niet terugkeert. Dit maakt Lean 6 Sigma zo handig om toe te passen binnen uw bedrijf, organisatie of instelling.

 

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank