Kennisbank

Wat kunt u met een Lean Green Belt?

Een illustratie van een stripfiguur vrouw met blonde haren die een wit shirt draagt en twee groene linten vasthoudt. De linten lijken te symboliseren dat zij een prestatie heeft bereikt of een status heeft verkregen, wat kan verwijzen naar de voltooiing van een 'Lean Green Belt training.

Wat kan je bereiken met een Lean Green Belt?

Binnen de Lean methode zijn er verschillende posities / niveau’s die behaald kunnen worden. We noemen deze ook wel de zogeheten Belts. Een van de meest populaire en veelzijdige niveaus is de Lean Green Belt. In deze blog leggen we uit wat je kan verwachten van een Lean Green Belt training en hoe je deze certificering kan inzetten in je professionele leven.

De betekenis van een Lean Green Belt certificering

Een Lean Green Belt professional heeft een belangrijke stap gezet in de wereld van Lean certificeringen. Deze professionals zijn getraind in de verbeter methodologie van Lean en leiden procesverbeterings- of kwaliteitsverbeteringsteams als onderdeel van hun dagelijkse werk. Green Belt certificering onderscheidt hen van andere kandidaten die mogelijk minder bekend zijn met Lean-principes zoals PDCA (Plan, Do, Check, Act) en DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control). Hoewel de hoogste leiderschapsposities in Lean vaak worden vervuld door Lean Black Belt professionals, zijn Green Belts cruciaal voor het uitvoeren van projecten gericht op het verbeteren van interne processen en het verhogen van klanttevredenheid.

Een certificaat van bekwaamheid in Lean, met de aanduiding 'LCS Level 1C Green Belt'. Dit certificaat bevestigt dat de genoemde persoon competentie heeft aangetoond in Lean denken, kennis en praktijk. Het logo van de Lean Competency System en de verwijzing naar Lean.nl zijn prominent aanwezig, naast de handtekening van de autoriserende directeur, wat aangeeft dat het een geaccrediteerde erkenning is binnen de 'lean green belt' discipline.
Lean Green Belt certificaat behaald bij Lean.nl!

 

Nieuwsgierig naar de start van uw Lean Green Belt training?

Als u overweegt om uw Lean Green Belt certificering te behalen, biedt Lean.nl nu de mogelijkheid om uw training online te volgen via e-learning. Ontdek alles over onze Lean Green Belt training en begin vandaag nog met uw reis naar expertise in Lean-principes en -technieken.

PDCA (Plan, Do, Check, Act) in de Lean Green Belt training

PDCA staat voor Plan-Do-Check-Act, een iteratieve aanpak die wordt gebruikt voor de continue verbetering van processen en producten. Het is een fundamenteel onderdeel van Lean management en kwaliteitscontrole.

 1. Plan: Identificeer een kans en plan de verandering. Dit omvat het stellen van doelen en het kiezen van succesindicatoren.
 2. Do: Implementeer de verandering op kleine schaal om te testen of deze werkt.
 3. Check: Gebruik kwantitatieve en kwalitatieve data om te evalueren of de verandering het gewenste effect heeft en of de doelen worden bereikt.
 4. Act: Als de verandering succesvol is, implementeer deze dan op grotere schaal en gebruik de kennis die is opgedaan om andere verbeteringen te plannen. Indien de verandering niet succesvol is, begin dan opnieuw met de cyclus.

Deze cyclische aard zorgt voor een constante loop van verbetering waarbij processen continu worden geëvalueerd en verfijnd. In een Lean Green Belt training wordt de PDCA-cyclus uitvoerig behandeld, omdat het professionals uitrust met de vaardigheden om processen te optimaliseren en de efficiëntie binnen hun organisatie te verbeteren.

Een grafische weergave van de PDCA-cyclus, ook bekend als de Deming-cirkel, met als achtergrond een verfspat in verschillende kleuren en de tekst LEAN.nl in de hoek. De vier fasen van de cyclus zijn geïllustreerd met kleurrijke aantekeningen en symbolen: 'PLAN' in blauw met een notitieboekje, 'DO' in groen met een vinkje, 'CHECK' in blauw met een checklist, en 'ACT' in geel met een sleutel. Dit is een educatieve tool gebruikt in lean green belt trainingen om continue verbetering in processen te bevorderen.
De PDCA-cyclus gevisualiseerd, een essentieel onderdeel van Lean Green Belt training voor continue verbetering en operationele excellentie.

 

DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) in de Lean Green Belt training

DMAIC is een verbeteraanpak die wordt gebruikt om processen te verbeteren. Het is een integraal onderdeel van een Lean Green Belt training, waarbij de volgende vijf fasen worden doorlopen

 1. Define: Bepaal de probleemstellingen en doelstellingen van het verbeterproject.
 2. Measure: Verzamel data en bepaal de huidige prestaties om een basislijn te vormen.
 3. Analyze: Onderzoek de data om oorzaken van afwijkingen en problemen te identificeren.
 4. Improve: Ontwikkel en test oplossingen om de processen te verbeteren.
 5. Control: Implementeer de verbeteringen en zorg voor mechanismen om de nieuwe processen te monitoren en te beheersen.

Deze systematische benadering wordt in de Lean Green Belt training gedetailleerd behandeld, zodat professionals de methodologie kunnen toepassen om operationele efficiëntie te verhogen en de kwaliteit binnen hun organisaties te verbeteren.

Een educatieve infographic van LEAN.nl die de Lean en Lean Six Sigma methode toelicht met een visuele roadmap verdeeld in vijf fasen: Define, Measure, Analyse, Improve en Control, elk in een apart gekleurd veld. De 'Define'-fase bevat sleutelconcepten zoals Voice of the Customer en SIPOC. 'Measure' benadrukt het verzamelen van gegevens met tools zoals Value Stream Mapping en Swim Lane. 'Analyse' richt zich op het ontdekken van kernoorzaken met technieken zoals Root Cause Analysis. 'Improve' suggereert creatieve oplossingen en implementatie met ideeën als 5S en Kaizen. 'Control' benadrukt het behoud van verbeteringen door standaardisatie en monitoring met processen als statistische procescontrole en audits. De achtergrond illustreert een abstracte, kaartachtige route met start- en eindpunten, wat het pad van continue verbetering symboliseert.
Visuele roadmap van LEAN.nl die de fasen van de Lean methodologie uiteenzet, van probleemdefinitie tot het borgen van verbeteringen.

 

Industrieën en bedrijven die Lean Green Belts inhuren

Verschillende organisaties vertrouwen op de expertise van Lean Green Belt professionals, zoals de auto-industrie, elektronica, gezondheidszorg, productie, lokale overheden en transport. Functies waarvoor een Green Belt certificering vereist of gewenst is, zijn onder andere procestechniek, kwaliteitsborging en productiewerk.

Enkele bekende bedrijven die Lean Green Belt professionals inhuren, zijn General Electric Co., The Hershey Company, 3M, Abbott Laboratories, IBM, Honeywell, Newell Rubbermaid, Wells Fargo en Siemens. Daarnaast kunnen Lean Green Belt professionals ook kansen vinden in human resources, waar hun analytische vaardigheden kunnen worden ingezet om kosten te verlagen en talent te werven.

In Nederland zijn er ook diverse bedrijven en organisaties die Lean Green Belt professionals inhuren om hun processen te optimaliseren en verspilling te verminderen. Enkele voorbeelden van Nederlandse bedrijven die Lean Green Belts in dienst hebben, zijn:

 1. Philips: Deze internationale onderneming in de gezondheids- en technologiebranche maakt gebruik van Lean-methodologieën om innovatie te stimuleren en processen te optimaliseren.
 2. ASML: Als een van ‘s werelds toonaangevende fabrikanten van chip-making apparatuur, past ASML Lean-principes toe om productie-efficiëntie en kwaliteitsborging te verbeteren.
 3. KLM: De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM maakt gebruik van Lean Green Belt professionals om operationele efficiëntie en klanttevredenheid te verbeteren.
 4. Heineken: Als een van de grootste bierbrouwers ter wereld, implementeert Heineken Lean-principes om de efficiëntie in productie en logistiek te verbeteren.
 5. Shell: Deze internationale energiegigant zet Lean Green Belts in om operationele processen te optimaliseren en verspilling in hun productie- en distributieketens te verminderen.
 6. Rabobank: Als een toonaangevende financiële dienstverlener in Nederland, maakt Rabobank gebruik van Lean Green Belt professionals om hun interne processen te stroomlijnen en klantgerichte oplossingen te ontwikkelen.
 7. Unilever: Deze multinationale onderneming in consumentengoederen past Lean-principes toe om efficiëntie en duurzaamheid in hun productie- en distributieprocessen te bevorderen.

Deze Nederlandse bedrijven en vele anderen zetten Lean Green Belt professionals in om hun bedrijfsprocessen continu te verbeteren en zich aan te passen aan de veranderende marktbehoeften.

Carrièremogelijkheden voor Lean Green Belt professionals

De taken en verantwoordelijkheden van een Lean Green Belt professional variëren per sector, maar de meeste functies zijn gericht op het verbeteren van processen, het managen van projecten en het analyseren van gegevens. Enkele voorbeelden van functies voor professionals met een Lean Green Belt certificering zijn:

 • Lean Consultant: Lean consultants werken samen met bedrijven om huidige processen te analyseren en aanbevelingen te doen voor verbeteringen die de werkstroom optimaliseren en verspilling verminderen.
 • Process Engineer: Process Engineers helpen het management van een bedrijf bij het evalueren van interne processen met het oog op efficiëntie en kwaliteit.
 • Manufacturing Engineer: Manufacturing Engineers ontwikkelen en optimaliseren processen voor het ontwerpen, bouwen en verzenden van producten. Lean Green Belts in deze functie gebruiken hun kennis van lean-methodologie om problemen op te lossen en het productieproces voortdurend te verbeteren.
 • Kwaliteitsmanager: Kwaliteitsmanagers zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit van product en of diensten binnen een organisatie. Lean Green Belts in deze rol zullen hun expertise gebruiken om kwaliteitsnormen en -procedures te ontwikkelen en te handhaven, terwijl ze verspilling en inefficiënties minimaliseren.
 • Projectmanager: Projectmanagers met een Lean Green Belt certificering zijn in staat om Lean-principes toe te passen bij het plannen, uitvoeren en controleren van projecten. Dit zorgt voor een efficiëntere projectuitvoering en verhoogde klanttevredenheid.
 • Continuous Improvement Specialist: Deze professionals zijn verantwoordelijk voor het identificeren en implementeren van verbeteringsinitiatieven binnen de organisatie. Met behulp van Lean-methodologieën zorgen zij voor gestage en duurzame verbeteringen op de lange termijn.

In conclusie biedt de Lean Green Belt-certificering waardevolle vaardigheden en kennis die essentieel zijn voor het optimaliseren van processen en het leiden van verbeteringsinitiatieven in diverse sectoren. Met een sterk fundament in Lean-principes, zoals PDCA en DMAIC, kunnen professionals hun carrière naar nieuwe hoogten stuwen en bijdragen aan de groei en efficiëntie van organisaties. 

Wilt u meer informatie over Lean of een Lean Green Belt training? Neem gerust contact met mij op via het telefoonnummer: 06-57575731 of via het contactformulier.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank