Kennisbank

Wat Zijn De 14 Principes Van Kwaliteitsmanagement?

William Edwards Deming is een naam die onlosmakelijk verbonden is met de kwaliteitsmanagement theorie. Deze theorie bestaat uit veertien principes die managers kunnen gebruiken om de kwaliteit van producten en diensten te verbeteren. Deze principes zijn ontwikkeld door Deming in de jaren 50 en zijn tot op de dag van vandaag nog steeds relevant voor het verbeteren van de kwaliteit en wordt binnen Lean veelvuldig gebruikt. In dit artikel gaan we dieper in op deze veertien principes en leggen we uit hoe ze kunnen worden toegepast in een organisatie.

1-Doelgerichtheid

Het eerste principe van Deming is gericht op doelgerichtheid. Het management moet een doel voor de lange termijn visie formuleren en dit doel moet in de hele organisatie bekend worden gemaakt. Het formuleren van een duidelijk doel zorgt ervoor dat alle medewerkers weten wat er van hen wordt verwacht en waar ze naartoe werken.

2-Bekendmaking van het doel

Een duidelijk geformuleerd doel is echter niet genoeg. Het moet ook in de hele organisatie bekend worden gemaakt. Zo weten alle medewerkers wat de doelstellingen zijn en waar ze aan moeten werken.

3-Geen intensieve controle

Deming pleit ervoor om niet alleen afhankelijk te zijn van intensieve controle om de kwaliteit van het product te waarborgen. Controleren is essentieel, maar leidt bij verkeerde toepassing tot zware verliezen.

4-Niet alleen de prijs

Bij inkoop moet niet alleen naar de prijs worden gekeken, maar moet ook gekeken worden naar de variatie van het geleverde. Door de variatie te reduceren kunnen kosten worden bespaard.

5-Continue verbetering

Het vijfde principe van Deming is gericht op continue verbetering. Door innovatie van processen, producten en diensten en het verbeteren van bestaande processen, producten en diensten kan er een klimaat worden gecreëerd waarin iedereen plezier kan beleven aan zijn werk.

6-Vaardigheden verwerven

Een leider moet weten wie training nodig heeft en wie niet. Het verwerven van vaardigheden is een belangrijk onderdeel van het verbeteren van de kwaliteit.

7-Leiders moeten het werk kennen

Leiders moeten het werk kennen van de mensen aan wie ze leiding geven en waar nodig maatregelen ter verbetering kunnen nemen.

8-Veiligheid

Mensen functioneren pas goed als ze zich veilig voelen. Het is daarom belangrijk om een veilige omgeving te creëren waarin medewerkers vragen durven te stellen en nieuwe ideeën naar voren kunnen brengen.

9-Verwijderen van muren

Het negende principe van Deming is gericht op het verwijderen van muren tussen afdelingen en het bevorderen van samenwerking.

10-Geen slogans en aansporingen

Slogans, aansporingen en willekeurige doelen moeten worden afgeschaft. Deze roepen frustraties en ergernis op en zorgen voor een verminderde productiviteit.

11-Numerieke quota afschaffen

Numerieke quota voor het personeel moeten worden afgeschaft, omdat het verbeteren van het proces de productiviteit kan verhogen.

12- Barrières verwijderen

Het twaalfde principe van Deming is gericht op het verwijderen van barrières die eer in het werk belemmeren. Er kan geen goed werk afgeleverd worden als het gereedschap waardeloos of niet eens aanwezig is. Ook moeten jaarlijkse beoordelingen worden afgeschaft, omdat deze angst opwekken en de samenwerking tussen medewerkers en managers verstoren.

13-Scholing en ontwikkeling

Het dertiende principe van Deming is gericht op scholing en ontwikkeling. Een organisatie heeft mensen nodig die zich ontwikkelen door scholing, inclusief privé-opleidingen.

14-Actieplan opstellen

Het laatste principe van Deming is gericht op het opstellen van een actieplan om de verandering tot stand te brengen. Iedereen in de organisatie moet aan de verandering meewerken en de leiding zal moeten vechten voor elk van de bovenstaande punten.

Het toepassen van de veertien principes van Deming is een belangrijk onderdeel van het Lean management. Lean management is een managementfilosofie die gericht is op het maximaliseren van de waarde voor de klant en het minimaliseren van verspillingen in het proces. Door het toepassen van de veertien principes van Deming kunnen organisaties efficiënter werken en de kwaliteit van producten en diensten verbeteren.

Stappenplan

Om de veertien principes van Deming toe te passen, is het belangrijk om een stappenplan te volgen. Hieronder volgt een stappenplan dat kan worden gevolgd om de principes van Deming in de praktijk te brengen:

  • Bepaal het doel van de organisatie en maak dit bekend bij alle medewerkers.
  • Analyseer het huidige proces en identificeer verbeter mogelijkheden.
  • Identificeer de obstakels en barrières die de verbetering in de weg staan.
  • Implementeer veranderingen om de obstakels en barrières te verwijderen.
  • Train medewerkers om hun vaardigheden te verbeteren en om de nieuwe processen te kunnen uitvoeren.
  • Monitor de voortgang en blijf verbeteringen doorvoeren om de kwaliteit te verbeteren en verspillingen te minimaliseren.
  • Zorg voor een veilige werkomgeving waarin medewerkers zich vrij voelen om vragen te stellen en nieuwe ideeën naar voren te brengen.
  • Stel een actieplan op om de verandering tot stand te brengen en betrek alle medewerkers bij de verandering.

Door het volgen van dit stappenplan kunnen de veertien principes van Deming in de praktijk worden gebracht en kan een organisatie Lean worden. Dit zorgt voor een efficiëntere werkwijze en een hogere kwaliteit van producten en diensten.

“Wil jij ook jouw organisatie Lean maken en de kwaliteit van jouw producten en diensten verbeteren? Start dan vandaag nog met het toepassen van de veertien principes van Deming! Volg onze online Lean Green Belt training!

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank