Kennisbank

Wat Zijn De 3 Onderwerpen Van Een Dagstart?

Lean: Alles wat je moet weten over Dagstart / Daily Stand-up

Dagstart of Daily Stand-up, ook wel bekend als kanban bord, is een belangrijk onderdeel van Lean Management. Het is een korte bijeenkomst van maximaal 10-15 minuten die dagelijks wordt gehouden door teams in Lean organisaties. Het doel van de dagstart is om het team de gelegenheid te geven om hun werk te coördineren, informatie uit te wisselen en verbeterpunten te identificereHn en op te lossen. De dagstart is geen werkoverleg maar een gelegenheid voor het team om informatie uit te wisselen en verbeterpunten te identificeren.

De agendapunten van de dagstart. Elke dagstart start met vragen die elke dag terugkomen en dit zorgt voor duidelijkheid. Hieronder vind je de agendapunten:

Doel van de dagstart

Het doel van de dagstart wordt besproken om het team bewust te maken van de doelen en om te zorgen dat iedereen weet waar de dagstart voor dient.

Bezetting

Er wordt besproken wie aanwezig is en hoe het gaat met eventuele afwezigen.

Mededelingen

Eventuele algemene mededelingen worden besproken en er worden operationele KPI’s (Key Performance Indicators) besproken.

Wat hebben we te doen / Wie is waarmee bezig / Wat is gedaan?

Het team bespreekt wat er gisteren is gebeurd, wat er goed ging en wat er beter kon. Ook worden eventuele problemen of uitdagingen besproken en wordt er gevraagd om input van het team om de oorzaken te begrijpen.

Verbeteracties

Er wordt besproken of er nog knelpunten zijn en hoe deze opgelost kunnen worden. Ook wordt de status van verbeteracties van de vorige dag besproken.

Vooruitblik naar vandaag

Het team wordt geïnformeerd over de planning en speciale aandachtspunten voor vandaag. Er wordt besproken wat er volgens de planning vandaag moet gebeuren en of dit haalbaar is. Ook wordt er gekeken naar wat er morgen moet gebeuren en wat er vandaag gedaan moet worden om morgen goed verder te kunnen.

Successen delen en vieren

Er wordt ruimte gemaakt om successen te vieren en teamleden te complimenteren of feedback te geven.

Stappenplan dagstart:

Bereid de dagstart voor

Denk na over het doel van de dagstart en wat je wil bespreken. Zorg dat je de belangrijkste aandachtspunten in kaart hebt gebracht en gebruik zinvolle targets. Plan voldoende tijd in voor de dagstart, zeker in het begin wanneer het nog wat langer kan duren.

Waak voor zenden in plaats van verbazen

Een belangrijk onderdeel van de dagstart is dat het team zelf vertelt wat er goed gaat en waar de uitdagingen liggen. Zorg dat je als voorzitter niet alleen informatie zendt, maar het team ook actief vraagt om input en ideeën.

Gebruik zinvolle targets

Gebruik doelstellingen die zowel per medewerker als voor het team als geheel relevant zijn. Zorg dat de doelstellingen uitdagend zijn, maar wel haalbaar.

Plan voldoende tijd in

In het begin kan de dagstart nog wat langer duren, plan hier voldoende tijd voor in. Na verloop van tijd zal de dagstart sneller verlopen.

Richt het ideeënbord in

Zorg dat het ideeënbord overzichtelijk is en er niet te veel ideeën tegelijkertijd op staan. Richt het bord zo in dat maximaal 3 ideeën tegelijkertijd worden opgepakt.

Maak themaweken

Om de dagstart overzichtelijk te houden kan je ervoor kiezen om themaweken te maken. Hierbij bespreek je bijvoorbeeld alleen het verbeteren van de productie of het verminderen van fouten.

Laat het team zelf dagstartpunten voorbereiden

Het is belangrijk dat het team betrokken is bij de dagstart. Laat het team daarom ook zelf haar eigen dagstartpunten voorbereiden. Zo zorg je ervoor dat het team actief betrokken blijft bij het verbeterproces.

Een van de belangrijkste aspecten van het dagstartproces is de transparantie die het biedt. Door informatie te delen over prestaties en problemen, wordt het voor alle teamleden duidelijk wat er gaande is en wat er nodig is om verbetering te realiseren. Dit zorgt voor een cultuur waarin het bespreekbaar maken van problemen wordt aangemoedigd en waarin teamleden samenwerken om oplossingen te vinden.

Een ander aspect van het dagstartproces is de focus op actie. Tijdens de dagstart worden ideeën en verbeteracties besproken die direct kunnen worden opgepakt. Dit zorgt ervoor dat er snel actie wordt ondernomen en dat problemen niet blijven liggen. Door het dagstartbord te gebruiken als een actielijst en elke medewerker de mogelijkheid te geven om nieuwe verbeterpunten toe te voegen gedurende de dag, wordt ervoor gezorgd dat verbetering continu plaatsvindt.

Het dagstartproces kan echter alleen succesvol zijn als het goed wordt uitgevoerd. Het is belangrijk om voldoende tijd in te plannen, een vaste structuur te gebruiken en ervoor te zorgen dat er interactie plaatsvindt tussen teamleden. Door te focussen op de juiste onderwerpen en te zorgen voor beweging en motivatie, kan het dagstartproces een krachtig hulpmiddel zijn om continu verbetering te realiseren.

In het kort, de dagstart is een belangrijk onderdeel van Lean management en draagt bij aan het creëren van een cultuur van continue verbetering en het identificeren en aanpakken van problemen op een gestructureerde manier. Het is belangrijk om voldoende tijd in te plannen, een vaste structuur te gebruiken en ervoor te zorgen dat er interactie plaatsvindt tussen teamleden. Door te focussen op de juiste onderwerpen en te zorgen voor beweging en motivatie, kan het dagstartproces een krachtig hulpmiddel zijn om continu verbetering te realiseren.

De dagstart gaat altijd door, ook als de persoon die het normaal leidt afwezig is. Deze persoon delegeert zijn of haar taak en vraagt een collega uit het team om het over te nemen. Afwezigen moeten op het dagstartbord kunnen nalezen wat er besproken is en wat er gaat gebeuren. Het is daarom van belang dat het dagstartbord volledig en duidelijk wordt ingevuld door de medewerkers.

Kortom, een goede voorbereiding en gestructureerde uitvoering van de dagstart zorgen voor een effectieve en efficiënte start van de werkdag waarbij het team wordt betrokken en er ruimte is voor verbetering en groei.

Wil jij jouw team naar een hoger niveau tillen en de prestaties verbeteren? Start dan vandaag nog met het implementeren van een dagstart. Leer alles over dagstart en andere Lean principes met onze Lean e-learning trainingen

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank