Kennisbank

Wat Zijn De 7 Kaizen Stappen? | Lean Green Belt

Kaizen event: snel en effectief verbeteren met Lean

In het streven naar het optimaliseren van processen en het verminderen van verspillingen, is het Kaizen-event een krachtige tool binnen Lean. Een Kaizen-event is een korte intensieve workshop waarin een team zich richt op het identificeren van problemen, het vinden van oplossingen en het implementeren van verbeteringen. Dit kan variëren van 1 uur tot maximaal vijf dagen. De focus ligt op het snel implementeren van de oplossing.

Het Kaizen-event bestaat uit zeven stappen:

Stap 1: Definieer het probleem en de doelstelling

Het is belangrijk om het probleem en de doelstelling duidelijk te definiëren. Stel de juiste vragen, zoals wat het proces is, wie de klant is en wat het probleem is. Gebruik de 5W+H methode om het probleem en de doelstelling goed in kaart te brengen.

Stap 2: Meet de feiten

Verzamel alle relevante feiten en data. Maak gebruik van verschillende meetmethoden, zoals de pareto-analyse, het waarderingsstroomschema of de TTE Waterval-methode. Breng het proces in kaart en controleer de wensen van de klant. Het is belangrijk om knelpunten te benoemen en de feiten goed te visualiseren.

Stap 3: Analyseer de feiten

Maak gebruik van tools zoals het Ishikawa-diagram (ook wel oorzaak-gevolgdiagram of visgraatdiagram genoemd) en de 5x Waarom vragen om de echte oorzaak van het probleem te bepalen.

Stap 4: Genereer, categoriseer en prioriteer verbeteringen

Denk out of the box en gebruik de brainstorm techniek om oplossingen te genereren. Categoriseer de oplossingen op impact en haalbaarheid en selecteer de beste oplossing. Zorg ervoor dat de oplossingen aansluiten bij de wensen en eisen van de klant en voer samen met de betrokkenen in een testomgeving de voorgestelde verbeteringen door.

Stap 5: Implementeer verbeteringen en houd overzicht over de status en voortgang

Zorg ervoor dat de verbeteringen goed worden geïmplementeerd en de problemen worden opgelost. Controleer of de probleemoorzaken zijn weggenomen en of de resultaten de gewenste waarde hebben.

Stap 6: Controleer en “borg” door standaardisatie

Beschrijf de nieuwe situatie en stel een nieuwe checklist op waarin deze nieuwe gewenste situatie wordt nagestreefd. Train de betrokkenen zodat de nieuwe situatie de standaard wordt.

Stap 7: Evalueren en verder kijken

Evalueer de hele cyclus om een volgende cyclus weer succesvol te kunnen doorlopen. Kijk ook of de oplossingen op andere gebieden kunnen worden toegepast en welke andere verbetermogelijkheden er nog meer zijn. Het is belangrijk om het resultaat te vieren.

Een Kaizen-event is een krachtige manier om snel een probleem op te lossen en te implementeren, wat leidt tot verbeteringen in de waardestroom. Door de zeven Kaizen-stappen te volgen, kan een team het probleem effectief aanpakken en de oorzaken identificeren en oplossen. De implementatie van de oplossingen wordt ook nauwkeurig gecontroleerd en gestandaardiseerd, zodat de verbeteringen duurzaam blijven. Het is belangrijk om de resultaten te evalueren en te vieren en om de foto’s van ‘voor’ en ‘na’ Kaizen te maken en te delen om de successen te benadrukken. Door Kaizen-events toe te passen als onderdeel van een Lean-implementatie, kan een organisatie gestaag en systematisch continue verbetering realiseren.

Wil je meer leren over de Kaizen Event en hoe dit kan bijdragen aan de verbetering van de waardestroom binnen jouw organisatie? Schrijf je dan nu in voor onze Lean trainingen en word een expert in Lean-methodieken!

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank