Kennisbank

Wat zijn de principes van Lean

De kernprincipes van Lean: Het 4-P Model van Jeffrey Liker

De Lean-filosofie is gericht op het creëren van waarde voor de klant door het elimineren van verspilling en het continu verbeteren van processen. Het 4-P Model van Jeffrey Liker biedt een solide basis voor het begrijpen van de belangrijkste principes van Lean. Liker’s model omvat vier kernprincipes: Probleemoplossing, Personeel en leiderschap, Proces en Flow, en Philosophy voor de lange termijn. In dit artikel zullen we deze vier principes verder verkennen en verbinden met Liker’s veertien Lean Management onderwerpen. Overigens zijn deze veertien Lean Management onderwerpen ook heel nuttig als je niet in de autobranche zit.

De principes van Lean – 4 P’s:

De belangrijkste principes van Lean beschrijven niet hoe je een tool uit de Lean toolbox moet implementeren. Het gaat hier veel meer om een organisatorische mindset om een cultuur van Lean Management te stimuleren. In het westen noemen we dit wel de doelstellingen van een organisatie.

1 Problem Solving:

Dagelijkse problemen oplossen is een belangrijk onderwerp bij Toyota en Lean Management. Continue Verbeteren met Kaizens en hiervoor de tijd nemen om oorzaken en oplossingen te vinden voor dagelijkse problemen. Beslissingen op de werkvloer worden met elkaar genomen zodat er consensus is bij het implementeren van de verbetering. Medewerkers hebben het mandaat om het proces stil te leggen. Dit wordt het Jidoka concept genoemd. Wij kennen dit als “Build in Quality” of “Stop the Line”. Bij Scania in Zwolle noemen ze dit “Foutvrij van Mij”. Er worden geen foute producten doorgegeven in de lijn.

2 People & Partners:

Werknemers krijgen de ruimte om problemen en verspillingen uit de processen te halen. Zij worden getraind om de verspillingen te herkennen. Er worden Lean Managers en Lean Leiders ontwikkeld die weten hoe je een team kan uitdagen en stimuleren voor nieuwe verbeter-ideeën. Help je leveranciers om samen duurzame groei op de lange termijn te realiseren. De essentie is dat medewerkers en leveranciers en het meest waardevolle bezit is van een organisatie.

3 Process:

Creëer Flow in de processen en maak problemen en verspillingen zichtbaar. Voorkom overproductie en stimuleer Kaizen in alle lagen van de organisatie. Stop het proces als er problemen zijn. Hier ligt de focus op de Lean toolbox. het oplossen van problemen en het optimaliseren van het proces. Het proces wordt versneld met Just in Time technieken en fouten worden voorkomen met Jidoka technieken. Het proces wordt tot in detail beschreven en vastgelegd in een standaard. Deze standaard wordt door iedere medewerker gevolgd. Verbeteringen worden weer vastgelegd in de standaard. In het westen zie ik organisaties die iets met Lean willen doen, zich vooral richten op dit principe.

4 Philosophy:

Lean is een lange termijn filosofie waarbij de focus ligt op drie onderdelen: bijdragen aan de groei van de economie, bijdragen aan het welzijn van de medewerkers en bijdragen aan de groei van de organisatie. Het verdienen van geld is slechts een vereiste om aan de andere drie te kunnen voldoen. Management beslissingen op een lange termijn filosofie kunnen dan ook zelfs ten koste van korte termijn financiële doelen het hebben van een lange termijn filosofie. Duurzame groei kan gerealiseerd worden door de goede dingen te doen voor de organisatie, voor de medewerkers, voor de klant en voor de maatschappij en voor het milieu.

Naast het 4-P Model beschrijft Liker in zijn boek “The Toyota Way” veertien Lean Management onderwerpen die consequent worden nageleefd binnen het Toyota Production System. Deze onderwerpen zijn essentieel voor het stimuleren van een Lean Management cultuur en zijn eveneens toepasbaar in andere industrieën buiten de autobranche. Door het integreren van deze principes en onderwerpen in uw organisatie, kunt u een krachtige basis leggen voor het bereiken van operationele excellentie en het creëren van blijvende waarde voor uw klanten.

 

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank