Kennisbank

Wat zijn de principes van Lean

De principes van Lean zijn: ‘Problemen oplossen’, ‘Personeel en Leiders ontwikkelen’, ‘Processen meer flow’ en ‘Philosophy gaat voor de lange termijn’. Dit model wordt ook  het 4-P model van Jeffrey Liker genoemd. Na een onderzoek van het Toyota Production System kwam hij achter een belangrijk inzicht: Technieken uit de Lean gereedschapskist werken alleen als de organisatie een cultuur heeft van Lean Management. Prof. Dr. Jeffrey K. Liker beschrijft in zijn boek “The Toyota Way” naast het 4-P model, nog veertien Lean Management onderwerpen welke bij het Toyota Production System iedere keer en consequent worden nageleefd. Hiermee wordt een Lean Management cultuur gestimuleerd. Overigens zijn deze veertien Lean Management onderwerpen ook heel nuttig als je niet in de autobranche zit.

De principes van Lean – 4 P’s:

De belangrijkste principes van Lean beschrijven niet hoe je een tool uit de Lean toolbox moet implementeren. Het gaat hier veel meer om een organisatorische mindset om een cultuur van Lean Management te stimuleren. In het westen noemen we dit wel de doelstellingen van een organisatie.

1 Problem Solving:

Dagelijkse problemen oplossen is een belangrijk onderwerp bij Toyota en Lean Management. Continue Verbeteren met Kaizens en hiervoor de tijd nemen om oorzaken en oplossingen te vinden voor dagelijkse problemen. Beslissingen op de werkvloer worden met elkaar genomen zodat er consensus is bij het implementeren van de verbetering. Medewerkers hebben het mandaat om het proces stil te leggen. Dit wordt het Jidoka concept genoemd. Wij kennen dit als “Build in Quality” of “Stop the Line”. Bij Scania in Zwolle noemen ze dit “Foutvrij van Mij”. Er worden geen foute producten doorgegeven in de lijn.

2 People & Partners:

Werknemers krijgen de ruimte om problemen en verspillingen uit de processen te halen. Zij worden getraind om de verspillingen te herkennen. Er worden Lean Managers en Lean Leiders ontwikkeld die weten hoe je een team kan uitdagen en stimuleren voor nieuwe verbeter-ideeën. Help je leveranciers om samen duurzame groei op de lange termijn te realiseren. De essentie is dat medewerkers en leveranciers en het meest waardevolle bezit is van een organisatie.

3 Process:

Creëer Flow in de processen en maak problemen en verspillingen zichtbaar. Voorkom overproductie en stimuleer Kaizen in alle lagen van de organisatie. Stop het proces als er problemen zijn. Hier ligt de focus op de Lean toolbox. het oplossen van problemen en het optimaliseren van het proces. Het proces wordt versneld met Just in Time technieken en fouten worden voorkomen met Jidoka technieken. Het proces wordt tot in detail beschreven en vastgelegd in een standaard. Deze standaard wordt door iedere medewerker gevolgd. Verbeteringen worden weer vastgelegd in de standaard. In het westen zie ik organisaties die iets met Lean willen doen, zich vooral richten op dit principe.

4 Philosophy:

Lean is een lange termijn filosofie waarbij de focus ligt op drie onderdelen: bijdragen aan de groei van de economie, bijdragen aan het welzijn van de medewerkers en bijdragen aan de groei van de organisatie. Het verdienen van geld is slechts een vereiste om aan de andere drie te kunnen voldoen. Management beslissingen op een lange termijn filosofie kunnen dan ook zelfs ten koste van korte termijn financiële doelen het hebben van een lange termijn filosofie. Duurzame groei kan gerealiseerd worden door de goede dingen te doen voor de organisatie, voor de medewerkers, voor de klant en voor de maatschappij en voor het milieu. Samengevat zijn de principes van Lean gebaseerd op het 4-P model van Toyota: Philosophy, Process, People, Problem Solving. Het 4-P model was bedoeld als een hiërarchisch model met vanuit de basis oplopend naar boven. Zonder een lange termijn filosofie kan de organisatie niet excelleren op de andere P’s. Het proces biedt dan een omgeving waarin mensen (people) worden ontwikkeld met een focus op Continue Verbeteren en Problem Solving.

Online Lean training: 100% Lean, helemaal op jouw tempo

Wil je meer weten over Lean en je certificeren? Volg dan een van onze Lean online trainingen. Bij Lean.nl kan je de volgende Lean trainingen online volgen: Lean White Belt Lean Yellow Belt Lean Orange Belt Lean Green Belt Lean Black Belt

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank