Kennisbank

Wat Zijn De Verschillende Rollen En Belts In Lean?

Lean is een methodologie die zich richt op het minimaliseren van verspillingen en het maximaliseren van waarde voor de klant. Om dit te bereiken, maakt Lean gebruik van verschillende rollen of ‘belts’ die een specifieke taak hebben in het verbeteren van processen binnen een organisatie. In deze blog zullen we de verschillende rollen binnen Lean bespreken en hun taken en verantwoordelijkheden toelichten.

Champion

De eerste rol binnen Lean is de Champion of Sponsor. Deze persoon is lid van het directie- of managementteam en is ervan overtuigd dat Lean een meerwaarde biedt voor de organisatie. De Champion zorgt ervoor dat de verbetertrajecten ongehinderd voortgang kunnen hebben en helpt de Black Belt bij het selecteren van de juiste verbetertrajecten. Daarnaast bewaakt hij of zij of de verbetertrajecten in lijn liggen met de strategische doelen van de organisatie en heeft de Champion het mandaat om mensen en middelen beschikbaar te stellen.

Proceseigenaar

De proceseigenaar is de lijnmanager die verantwoordelijk is voor het proces dat verbeterd moet worden. Hij of zij initieert individuele verbetertrajecten en vervult daarmee de rol van opdrachtgever. De proceseigenaar is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van medewerkers, is voorzitter bij Tollgates, implementeert de oplossingen en borgt de resultaten. Daarnaast ondersteunt de proceseigenaar de Black Belt en/of Green Belt(s).

Master Black Belt

De Master Black Belt (MBB) ondersteunt de Champion bij het invoeren van Lean en het creëeren van een continu verbetercultuur in de organisatie en is verantwoordelijk voor het begeleiden en trainen van Black Belts. Hij of zij ondersteunt de Black Belts bij de implementatie van verbetertrajecten.

Black Belt

De Black Belts zijn de projectleiders van de verbetertrajecten en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Daarnaast ondersteunen zij de Green Belts in verbetertrajecten en voeren zij overleg met de proceseigenaar over de voortgang.

Green Belt

De Green Belts ondersteunen de Black Belts bij de uitvoering van de verbetertrajecten. Zij zijn getraind in een aantal methoden en technieken en zijn verantwoordelijk voor het participeren in verbetertrajecten en het leiden van kleine verbetertrajecten. De Green Belts vormen als het ware de kritische massa binnen een organisatie die de Lean filosofie verder uitdraagt.

Yellow Belt

De Yellow Belts (ook wel Orange Belts genoemd) zijn medewerkers die geschoold zijn in de basisprincipes van Lean. Zij voeren binnen een verbetertraject specifieke taken uit, zoals het ondersteunen bij workshops, het verzamelen van data en informatie en het participeren in verbetertrajecten.

White Belt

De White Belts zijn de materiedeskundigen van de afdeling en ondersteunen in projecten. Zij weten hoe het proces in de dagelijkse praktijk werkt en krijgen geen specifieke training.

Het is belangrijk om te benadrukken dat Lean niet een kant-en-klare oplossing is, maar een filosofie en een manier van denken die continu vraagt om verbetering en optimalisatie. Door de juiste rollen en tools te gebruiken en medewerkers actief te betrekken bij het verbeterproces, kan een organisatie stappen zetten richting een meer efficiënte en klantgerichte manier van werken.

Wil je meer leren over Lean en hoe je deze methodiek kunt toepassen in jouw organisatie? Neem dan contact op.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank