Kennisbank

14 Principes Van Het Toyota Production System (TPS)?

In het streven om het productieproces te optimaliseren en verspillingen te elimineren heeft Toyota het Toyota Production System (TPS) ontwikkeld. Het TPS heeft als basis de Veertien Principes van Toyota. Deze principes zijn beschreven door Jeffrey K. Liker in zijn boek “The Toyota Way”. De veertien principes omvatten een lange termijn visie, verspillingen uit processen halen, mensen laten excelleren en problemen oplossen.

1-De Lange Termijn Filosofie

De eerste van de veertien principes van Toyota is de lange termijn filosofie. Deze filosofie is gericht op het nemen van beslissingen op basis van een lange termijn visie. Dit leidt tot meer waarde voor de klant, zelfs als dit ten koste gaat van korte termijn financiële doelstellingen. Om dit te bereiken moeten organisaties zich richten op het genereren van waarde voor de klant, de maatschappij en de economie. Daarnaast moeten zij verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen handelen en streven naar een gemeenschappelijk doel.

2-Processen: De Verspillingen Verwijderen

Het tweede principe is gericht op het verwijderen van verspillingen uit processen. Door flow in het proces te brengen kunnen knelpunten eerder worden gesignaleerd. Het is belangrijk om processen te herontwerpen zodat waarde wordt toegevoegd. Daarnaast moeten materialen en informatie snel naar de juiste personen gaan en moet de stroom zichtbaar zijn.

3-Laat de Werkelijke Vraag Bepalen

Het derde principe van Toyota is gericht op het laten bepalen van de werkelijke vraag. Dit wordt bereikt door gebruik te maken van PULL, wat betekent dat alleen datgene wordt geleverd wat de klant daadwerkelijk vraagt. Dit minimaliseert onderhanden werk en grondstoffen en legt de verantwoordelijkheid voor detailplanning op de werkvloer.

4-Zorg voor een Gelijkmatig Werkritme

Het vierde principe is gericht op het creëren van een gelijkmatig werkritme. Dit wordt bereikt door minimale voorraden te accepteren om variatie in werkdruk te kunnen balanceren. Mensen moeten niet worden gedwongen tot het uiterste als de klant niet meer vraagt. Daarnaast kan lege tijd worden gebruikt om te verbeteren.

5-Ontwikkel een Cultuur van Probleemoplossing

Het vijfde principe van Toyota is gericht op het ontwikkelen van een cultuur waarin problemen direct structureel worden opgelost. Dit zorgt ervoor dat processen steeds betrouwbaarder worden. Een cultuur van kwaliteitsbewustzijn moet worden gecreëerd en mensen moeten worden getraind om problemen op te lossen. Daarnaast moeten middelen worden ingebouwd om machines te laten stoppen bij fouten.

6-Gestandaardiseerde Taken

Het zesde principe van Toyota is gericht op het gebruik van gestandaardiseerde taken als basis voor continue verbetering door iedere medewerker en team. Het is belangrijk om kennis van een proces vast te leggen in standaarden en creativiteit en individuele invulling toe te staan om deze standaarden te verbeteren. Deze verbeteringen moeten worden vastgelegd in een nieuwe standaard.

7-Gebruik Visuele Middelen

Het zevende principe is gericht op het gebruik van visuele middelen om afwijkingen direct zichtbaar te maken. Eenvoudige visuele middelen moeten worden gebruikt om in één oogopslag te kunnen zien of er afwijkingen zijn. Daarnaast moeten rapportages via borden worden gedaan die zichtbaar zijn op de werkplek.

8-Gebruik Betrouwbare Technologie

Het achtste principe van Toyota is gericht op het gebruik van alleen betrouwbare, uitvoerig geteste technologie ter ondersteuning van mensen en processen. Technologie moet worden gebruikt om mensen te helpen en niet om ze overbodig te maken. Nieuwe technologieën moeten pas worden toegepast als ze zich hebben bewezen. Medewerkers moeten worden aangemoedigd om nieuwe technologieën toe te passen in nieuwe situaties.

9-Laat Mensen Excelleren

Het negende principe van Toyota is gericht op het ontwikkelen van leiders die diepgaand het werk begrijpen en leven naar de Lean filosofie. Deze leiders moeten het anderen leren en inspireren en zelf leiders opleiden. Het werk van leiders is geen uitvoerende taak en persoonlijke vaardigheden. Leiders moeten het goede voorbeeld geven en de details van het dagelijks werk kennen.

10-Respecteer en Ontwikkel Buitengewone Mensen en Teams

Het tiende principe van Toyota is gericht op het respecteren en ontwikkelen van buitengewone mensen en teams die de filosofie van de organisatie volgen en voldoening uit hun werk halen. Sterke, stabiele culturen moeten worden gecreëerd waar waarden en ideeën worden gedeeld en uitgedragen. Individuen en teams moeten worden getraind in de toepassing van de bedrijfsfilosofie. Daarnaast moeten multifunctionele teams worden gebruikt voor verbeteringen.

11-Respecteer je Ketenpartners

Het elfde principe van Toyota is gericht op het respecteren van ketenpartners (leveranciers) door hen uit te dagen en te helpen. Leveranciers moeten worden beschouwd als een uitbreiding van de bedrijfsvoering en moeten worden uitgedaagd om te verbeteren.

12-Continu Problemen Oplossen

Het twaalfde principe van Toyota is gericht op het oplossen van problemen door naar de bron te gaan. Problemen moeten worden opgelost door naar de bron te gaan en zelf waar te nemen en gegevens te verzamelen. Hoger management en directie moeten zelf waarnemen. Beslissingen moeten langzaam worden genomen, na zorgvuldige overweging van alle opties en gezichtspunten. Besluiten moeten worden genomen door consensus en snel worden uitgevoerd.

13-Neem beslissingen langzaam

De dertiende stap is om beslissingen langzaam te nemen, na zorgvuldige overweging van alle opties en gezichtspunten, door consensus en besluiten snel uit te voeren. Dit kan worden bereikt door pas een richting te kiezen als alle andere mogelijkheden zijn geïnventariseerd en daarna snelle stappen te maken en problemen en oplossingen te bespreken met iedereen die erdoor geraakt wordt om consensus te krijgen.

14-Word een lerende organisatie

De veertiende en laatste stap is om een lerende organisatie te worden. Dit kan worden bereikt door vanuit een stabiel proces continue verbetering toe te passen om kernoorzaken van problemen te vinden en op te lossen, en mensen te leren om te leren door middel van reflectie en feedback.

Conclusie

De veertien principes van Toyota bieden een leidraad voor het implementeren van lean-management in organisaties. Het gaat hierbij om een lange termijn visie, verspillingen uit processen halen, mensen laten excelleren en problemen oplossen. Door deze principes toe te passen, kan een organisatie zichzelf continu verbeteren en uiteindelijk een lerende organisatie worden. Het implementeren van deze principes kan echter een uitdaging zijn, maar met het stappenplan kan het gemakkelijker worden gemaakt. Door deze principes te omarmen en te implementeren, kan een organisatie een cultuur van continue verbetering en succes creëren.

Klaar om te beginnen met het implementeren van de veertien principes van Toyota en lean-management in jouw organisatie? Ontdek hoe je dit stap voor stap kunt doen en verbeter de efficiëntie en kwaliteit van jouw processen. Volg online een volwaardige Lean Black Belt training en behaal een internationaal erkend certificaat van LCS, the Cardiff University licenced service. Leer waar en wanneer je maar wilt.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank